Welkom

Welkom op de website van basisschool de Regenboog. Hier kunt u lezen en ervaren wat er op onze school gebeurt.

Bent u zich aan het orienteren en wilt u echt zien hoe het is op basisschool de Regenboog?
Maak dan snel een afspraak voor een persoonlijke rondleiding.

Ons telefoonnummer is 0523 - 613 728

Kleur,- en kansrijk

In een veilige en vertrouwde omgeving bieden de leerkrachten onze kinderen en plek waar ze zich zo optmimaal mogelijk en kleur,- en kansrijk kunnen ontwikkelen. De zorg voor groepen leerlingen en daarbinnen elk individu is ons uitgangspunt.

Coöperatief leren

Samenwerken is het sleutelwoord bij cooperatief leren. Wij volgen deze onderwijsmethodiek zodat kinderen niet alleen leren door interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.  Binnen cooperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. 

Positief Bezig op School

PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. We maken verwachtingen naar de kinderen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit systematisch.
lees meer>

Laatste nieuws

Avond4daagse: routes en tijden

We verzamelen iedere avond op school om 17.45 uur. Let op! Op vrijdag verzamelt de 10 kilometer om 17.15 op school. Eindpunt op vrijdag is de Baron!!
lees meer..

Opbrengst Sponsorloop en Markt

Wat een geweldig resultaat! € 3.302,01 voor de nieuwe inrichting van het schoolplein! 
lees meer..

Schoolreisjes

Data en bestemming schoolreisjes groep 1 t/m 6 bekend! 
lees meer..

Muzieklessen op 26 mei

Geen gym op donderdag 26 mei! 
lees meer..

Meesters- en juffendag

Op vrijdag 27 mei is het FEEST! 
lees meer..

Basisschool de Regenboog is onderdeel van Chrono