De OuderKlankbordGroep

Basisschool de Regenboog heeft een OuderKlankbordGroep.  De OuderKlankbordGroep bestaat uit een aantal ouders en de directie van de Regenboog. De OuderKlankbordGroep komt drie á vier keer per schooljaar bijeen en wisselt met elkaar van gedachten over de school, de ontwikkelingen en het beleid van de school. De OuderKlankbordGroep adviseert de directie, het team en de Medezeggenschapsraad. De ontwikkeling van de kinderen is hierbij het gezamenlijke belang.

Mail de OKG

Sinds de start van de OuderKlankbordGroep zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 • Schoolreisjes
 • Communicatieplan
 • Enquetes onder de ouders en kinderen
 • Continurooster
 • Veiligheid bij kleuterplein
 • SWPBS

Welke ouders zitten in de Ouderklankbordgroep:

 • Nanda Smit
 • Iris Groen
 • Marjolein Dijkema
 • Janneke van Wezel
 • Ellen Mastenbroek
 • Nathalie Bakker
 • Dianne Voerman
 • Ester Nanning
 • Andrea van Dijk

Onderwerpen voor de OuderKlankbordGroep?

Heeft u onderwerpen waarvan u vindt dat we deze in de vergadering moeten bespreken, geef dit dan aan bij één van de leden.