De OuderKlankbordGroep

Basisschool de Regenboog heeft een OuderKlankbordGroep. De OuderKlankbordGroep bestaat uit een aantal ouders en de directie van de Regenboog. De OuderKlankbordGroep komt drie á vier keer per schooljaar bijeen en wisselt met elkaar van gedachten over de school, de ontwikkelingen en het beleid van de school. De OuderKlankbordGroep adviseert de directie, het team en de Medezeggenschapsraad. De ontwikkeling van de kinderen is hierbij het gezamenlijke belang.

Sinds de start van de OuderKlankbordGroep zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Schoolreisjes
  • Communicatieplan
  • Enquêtes onder de ouders en kinderen
  • Continurooster
  • Veiligheid bij kleuterplein
  • PBS