Pleincommissie

De Pleincommissie bestaat uit ouders en leerkrachten. De commissie houdt zich bezig met de inrichting van het plein en denkt mee in de organisatie van de schooltuin. In de schooltuin groeit en bloeit van alles. De kinderen van De Regenboog zorgen hiervoor, waarbij zij hulp krijgen van ouders. Deze ouders werken ook mee om de tuin bij te houden in vakanties.

Mail de Pleincommissie