Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Landelijke Dag tegen Pesten   13-04-2018

Op 19 april 2017 is de Landelijke Dag tegen Pesten. 

Natuurlijk is het nodig om elke dag bewust pesten te stoppen maar 1 keer per jaar staan wij even bewust stil bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel de slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. Voor iedereen heeft pesten gevolgen!

Zoals de wetenschappelijke onderzoeken laten zien wordt ons pestgedrag alleen maar erger naar mate we ouder worden. Laten wij verantwoordelijkheid voor onszelf, onze eigen acties nemen en de wereld leuk en gezellig maken voor jou en voor iedereen om jou heen.
Top


PBS: goed gedrag op de trap en in de gang   13-04-2018

Komende week herhalen we de afspraken over goed gedrag in de gang en op de trap
 • We lopen rustig in de gang.
 • We lopen rustig aan de rechterkant op de trap.
 • We hangen onze jas en tas en/of andere spullen aan de kapstok (of leggen de tas in de bak).
 • We praten met onze maatjesstem.
 • We luisteren naar volwassenen.
 • We gaan op tijd naar de plek waar we zijn moeten.
 • Andere spullen leggen we op de plek waar het hoort.
Top


De Week van Mooi Schoon   13-04-2018

Komende week besteden we aandacht aan de actie tegen zwerfvuil ‘De Week van Mooi Schoon’. Maandagmiddag gaan o.m. de middenbouwgroepen op stap om in de naaste omgeving van de school zwerfvuil op te ruimen.
Op deze wijze maken we kinderen bewust, dat zij ook een bijdrage kunnen leveren aan een schonere leefomgeving.
Top


Bericht KBG/MR/OAC   13-04-2018

Afgelopen maandag kwamen wij met de Medezeggenschapsraad , Ouder Activiteiten Commissie en de Ouder Klankbordgroep bij elkaar. Een avond om elkaar te leren kennen en eens te kijken wat elke commissie eigenlijk allemaal doet. Weet u bijvoorbeeld waar u moet zijn als u iets meer zou willen weten over PBS op school? Wij moesten ook goed nadenken wie er allemaal in die commissie zitten.. We realiseerden ons dat er vast meer ouders zijn die niet precies weten welke commissies er zijn en welke taken daarbij horen. En soms zijn namen wel bekend, maar wie is dat ook alweer? Vandaar dat we hebben bedacht dat er af een toe een commissie zich voor zal stellen in de Nieuwsboog, zodat u weer up-to-date blijft. Er kwamen nog meer goede ideeën bovendrijven. Daar merkt u ook vast binnenkort meer van. Op de website vinden jullie de namen van de ouders en leerkrachten van commissies. Maar u kunt natuurlijk ook altijd even bij een andere ouder of bij de eigen leerkracht vragen bij wie u moet zijn voor vragen.

Hartelijke groeten namens de MR, OAC en de KBG
Top


Vragen over opvoeden en gedrag   13-04-2018

Opvoeden van kinderen is een hele uitdaging, maar soms ook een opgave. Als ouder komt u vaak voor momenten te staan waarbij u zich afvraagt: wat moet ik nu doen of zeggen? Mag uw kind bijvoorbeeld zonder te vragen een snoepje pakken? Mag uw kind na veel zeuren toch een uur later naar bed? Mag uw kind zelf de televisie aandoen? Als ouder/opvoeder bepaalt u wat wel en niet mag. Welke grenzen stelt u in de opvoeding?

Op onderstaande websites vindt u informatie en tips
 • Tips op de website positiefopvoeden.nl en TripleP (een positief pedagogisch programma)
 • Kijk ook eens op de website Opvoeden.nl. Hier staat informatie over verschillende soorten gedrag en hoe je hier als ouder mee kunt omgaan.
 • Informatie op Opvoeden.nl over slapen
Heeft u een vraag? Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl
Top


Vertrek juf Wendy   13-04-2018

Met de zomervakantie neem ik, na twee jaar, afscheid van De Regenboog en stap ik als invaller in de A-pool van Chrono. Een moeilijk besluit, want zo lang werk ik ook nog niet op deze school, maar wel een weloverwogen besluit. Sommige ouders weten dat ik naast mijn werk op school en in de turnsport, ook een studie volg in Groningen. De combinatie van een eigen groep, een drukke studie en een (jong) gezin maakt dat ik de keuze heb genomen om als invaller een jaar te gaan werken binnen Chrono.
Wellicht val ik volgend jaar op De Regenboog een keer in op een donderdag en/of een vrijdag en zie ik de leerlingen weer. Nu eerst nog gezellig een paar maanden werken in groep 6!
Top


Koningsspelen 20 april   13-04-2018

We beginnen de dag met een Koningsontbijt in de eigen klas. Voordien kunnen de zelfgemaakte bloemen worden ingeleverd in het speellokaal. Om 9.15 uur gaan we met de kinderen naar buiten voor de openingsdans op het Koningsspelen lied. U bent hierbij van harte welkom. De hele dag door worden er spelletjes gespeeld.
De spelletjes circuits zien er als volgt uit:
9.30 - 10.30 uur: groep 1 + 2
10.45 - 11.45 uur: groep 3 + 4
12.30 - 13.30 uur: groep 5 + 6
13.30 - 14.30 uur: groep 7 + 8
 
Top


Luisvrij    14-03-2018

Vorige week hebben de luizenmoeders (inmiddels een begrip) de kinderen gecontroleerd. Het is weer fijn te melden dat er geen luizen en neten zijn gevonden. Luizenmoeders, hartelijk dank voor de controle.
Top


GGD onderzoek    14-03-2018

Binnenkort komt de doktersassistente Anita van Veen onze school bezoeken. Het gaat om de volgende leerlingen
 • Geboren van 01-10-2012 t/m 01-04-2013
 • Geboren van 01-01-2006 t/m 31-12-2007 (10 leerlingen die begin schooljaar gemist hebben)
De onderzoeken zijn zonder ouders, ouders krijgen een digitale uitnodiging en ook de vragenlijst is digitaal. Er hoeven dus geen vragenformulieren meer ingeleverd te worden bij de leerkracht.
Dit onderzoek vindt plaats op :
 • Dinsdag 03-04-2018

Voor de kleuters geldt dat ze rond 5 ½ jaar een oproep krijgen om bij de verpleegkundige op het consultatiebureau te komen. Dit betreft een algeheel gezondheidsonderzoek met ouders. Later in het schooljaar komt de assistente dan nog een keer op school voor de rest van de kleuters en een groepsvoorlichting in groep 8.
Top


'Vecht voor Jeugd' laat kinderen weer meedoen   25-02-2018

Stille armoede, het is ook in Hardenberg groter dan we vaak denken. De stichting Vecht voor Jeugd helpt kinderen en jongeren uit gezinnen die het financieel zwaar hebben. Door Vecht voor Jeugd kunnen deze kinderen weer meedoen en krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen.

Vecht voor Jeugd richt zich op gezinnen die rond moeten komen van een inkomen rond de 110% van het wettelijk minimum inkomen. Deze gezinnen uit de gemeente Hardenberg kunnen eens per jaar per kind (tot 18 jaar) een aanvraag doen voor materiële steun op het gebied van cultuur, educatie of sport. Zo kan de stichting bijvoorbeeld de muziekles betalen, een fiets om op naar school te gaan of de contributie van een sportclub.
Gezinnen met een kleine beurs kunnen altijd eerst bij de gemeente aankloppen. Stichting Vecht voor Jeugd is het allerlaatste vangnet.

Ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen. Om enigszins controle te houden op de aanvragen kan dit alleen via een intermediair. Deze tussenpersoon kan bijvoorbeeld een huisarts, een predikant, een leraar/lerares van een basisschool of een medewerker van de Samen Doen teams zijn. Meer informatie is te vinden op www.vechtvoorjeugd.nl
Top


Jubileumfeest van juf Leni   25-02-2018

25 januari was een mooie, speciale dag voor mij.
‘s Morgens vroeg werd ik onthaald met een bloemenhaag van alle kinderen op de Regenboog.
Alle bloemen zijn nu inmiddels verwelkt, maar de herinneringen én het mooie horloge, als aandenken, die blijven.
Iedereen ontzettend bedankt hiervoor.

Met vriendelijke groet,
juf Leni
Top


Luizencontrole   25-02-2018

Op vrijdagmorgen 9 maart vindt er weer een luizencontrole plaats. De luizenouders kunnen de formulieren bij meester Sjaak in het directiekantoor halen. Wilt u deze dag uw kind(eren) niet met een ‘ingewikkeld’ kapsel of met gel in het haar naar school laten gaan?
Top


CITY-RUN 19 mei 2018   25-02-2018

De inschrijving voor de CITY-RUN is geopend!
Schrijf uw kind of u zelf NU in voor de City-Run van 19 mei!
e starttijden zijn nagenoeg hetzelfde als andere jaren.

Vroeg aanmelden, betekent dat je een STARTNUMMER met je voornaam erop ontvangt.
Na de voorjaarsvakantie wordt er ook een flyer verspreid, maar daar hoeft u niet op te wachten!
https://www.hardenbergcityrun.nl
Top


PBS: Goed gedrag in de gymzaal/speellokaal   25-02-2018

In de week na de voorjaarsvakantie herhalen we de PBS lessen over: Goed gedrag in de gymzaal/speellokaal
 • We zitten na het signaal van de leerkracht op de luisterlijn/plek.
 • We tonen respect als iemand iets niet durft of kan.
 • We gaan op een goede manier om met winnen en verliezen.
 • We gaan op een goede manier met de materialen om en ruimen gezamenlijk op.
 • We houden ons aan de spelregels.
 • We wachten op onze beurt.
 • Na toestemming van de leerkracht mogen we in het materialenhok.
 • We dragen sportschoenen.
 • We doen de sieraden af en haren vast.
Top


OUP PAPIER!    19-02-2018

Op maandag 19 februari wordt de oud papier container op de parkeerplaats voor de school geplaatst. Daar kunt u uw oud papier tot vrijdag 23 februari in deponeren. Let op! De container wordt meestal rond de middag al opgehaald. Wilt u hiermee rekening houden?
Top


Paas knutselmiddag in de Baron.    19-02-2018

Zaterdag 17 maart is er een gezellige en creatieve knutselmiddag voor kinderen van de basisschool in de Baron Dedemsvaart. Het begint inmiddels een traditie te worden om met Sinterklaas en Pasen een leuke knutselmiddag te organiseren. Tijdens de knutselmiddag gaan de kinderen aan de slag met een creatieve knutselactiviteit.

Deelname is gratis en aanmelden verplicht. De knutselmiddag wordt georganiseerd door de vrijwilligers van De Stuw in samenwerking met De Baron. Aanmelden kan per telefoon via 0523-615753, via mail naar annie_arends@live.nl of door langs te komen bij De Stuw in De Baron.

Bij het aanmelden graag de naam, leeftijd en telnr. vermelden.

Sluitingsdatum voor aanmelden is vrijdag 19 maart. De Baron bevindt zich aan de Julianastraat 54 in Dedemsvaart. Vol=Vol
Top


Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar    19-02-2018

Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u voor nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U mag uw kind dan maximaal 10 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor moet u wel toestemming vragen aan de schooldirecteur. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.
Top


Effectief voorkomen van leesproblemen   19-02-2018

Omdat voorkomen beter is dan genezen, starten we dit schooljaar met de methode Bouw!
Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.
 • wetenschappelijk bewezen effectief interventieprogramma
 • ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie
 • is onafhankelijk naast andere leesmethodes te gebruiken
 • voorkomt onnodige doorverwijzing naar de (vergoede) zorg
 • scholen die met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie.

Drie collega’s volgen binnenkort een cursus over de werking van het programma. De aanschaf van dit programma is mede mogelijk gemaakt door een gift van een oud leerling van de school.
Top


Cito’s cijfers weer zichtbaar   19-02-2018

Vanaf deze week zijn de Cito uitslagen van uw kind weer zichtbaar in het ouderportal.
Top


Voorleeswedstrijd   19-02-2018

Afgelopen woensdag deed onze voorleeskampioen Hannelore uit groep 7 mee aan de gemeentelijke rondes. De voorleeswedstrijd vond plaats in het MFC ’t Trefpunt te Balkbrug. Hannelore is met vele anderen op de tweede plaats geëindigd. Goed gedaan!
Top


De Week van mooi schoon (vooraankondiging)    19-02-2018

Van maandag 16 april t/m vrijdag 20 april 2018 doen alle kinderen van onze school mee aan De Week van mooi schoon. De Week van Mooi Schoon (voorheen Natuurlijk Schoon) is een jaarlijks opschoonevenement voor de basisscholen in actie tegen zwerfvuil. In het werkgebied van ROVA gaan in de actieweek bijna 15.000 leerlingen aan de slag om het zwerfvuil in de eigen leefomgeving op te ruimen.
Top


Vakantierooster 2018-2019    19-02-2018

Herfstvakantie 20-10 t/m 28-10
Kerstvakantie 22-12 t/m 6-1
Voorjaarsvakantie 16-2 t/m 24-2
Pasen 19-4 t/m 22-4
Meivakantie 23-4 t/m 5-5
Hemelvaart 30-5 t/m 31-5
Pinksteren 10-jun
Zomervakantie 13-7 t/m 25-8

Naast deze dagen zullen er nog een aantal studiedagen worden ingepland. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u van ons daarvan een overzicht.
Top


PBS - in de gymzaal/speellokaal   19-02-2018

Deze week gaan de PBS lessen over: Goed gedrag in de gymzaal en het speellokaal
 • We zitten na het signaal van de leerkracht op de luisterlijn/plek.
 • We tonen respect als iemand iets niet durft of kan.
 • We gaan op een goede manier om met winnen en verliezen.
 • We gaan op een goede manier met de materialen om en ruimen gezamenlijk op.
 • We houden ons aan de spelregels.
 • We wachten op onze beurt.
 • Na toestemming van de leerkracht mogen we in het materialenhok.
 • We dragen sportschoenen.
 • We doen de sieraden af en haren vast.
Top


Verslag MR vergadering    15-02-2018

De samenvatting van het MR-overleg van 21 november jl. is beschikbaar:
Verslag vergadering MR 

Heb je vragen of opmerkingen voor de MR? Schroom vooral niet om een van ons te benaderen!
Bekijk ook de speciale pagina van de MR.


 
Top


Parkeren   09-02-2018

Aan de Ridderspoorstraat en de Latyrusstraat is een deel van het trottoir met een gele streep gemarkeerd. Sommige ouders parkeren hier hun auto om kinderen in te laten stappen. Daar waar een gele streep is getrokken is dit echter niet toegestaan. Wij willen u vragen om de auto vanwege de veiligheid en de ruimte voor fietsers hier niet meer te parkeren. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Top


Trefwoord (godsdienstmethode)    09-02-2018

In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Veel en weinig’ (19 februari t/m 16 maart).

Het thema ‘Veel en weinig’ begint in de midden- en bovenbouw met een interview waarin enkele kinderen reageren op drie vragen:
- Als je aan spullen of kleren denkt, waar heb je meer dan genoeg van?
- Waar heb je te weinig van?
- Waar spaar je voor?

De kinderen denken hier ook zelf over na en leren vragen te stellen zoals: Wat is eigenlijk veel of weinig? Wat vind je echt de moeite waard om te bewaren? En wat betekent het voor gezinnen die met (te) weinig geld moeten rondkomen?

'Te weinig’ is lastig, maar soms kan ‘teveel’ je ook in de weg zitten. Daarover gaat het Bijbelverhaal waarin een rijke jongeman Jezus wil volgen op weg naar een nieuwe, mooiere en betere wereld. ‘Verkoop dan alles wat je hebt en geef het geld aan de armen,’ is het advies van Jezus. Maar dat is voor de jongeman een te grote stap. Een extreem verhaal, maar de kern van de boodschap is duidelijk: als je veel hebt, raak je ook aan veel gehecht. En dan is het soms lastig om nieuwe wegen in te gaan.

Met het oog op de veertigdagentijd (vastentijd) staan we er ook bij stil dat de welvaart ongelijk verdeeld is in de wereld. Delen is de sleutel om aan die ongelijke verhouding, dichtbij en ver weg, iets te doen. Echt delen is als je iets opgeeft, als het moeite kost en misschien een beetje pijn doet (en niet: wegdoen wat je toch niet nodig had). Dan heeft het delen ook betekenis omdat je deelt in het gemis en de zorg van de ander.

Mondiaal de armoede oplossen lukt niemand. Maar leren delen, samen doen met spullen en niet alleen maar voor jezelf houden, daar kunnen zelfs de jongsten in oefenen.
Top


School en kerkdienst (herhaling)   09-02-2018

Op zondag 11 februari houden we onze jaarlijkse scholendienst.
De dienst vindt dit jaar plaats in ‘De Graankorrel’ locatie ‘Het Vechtdal college’.
De dienst begint om 9.30 uur en het thema is: ‘Doe je mee’ n.a.v. Marcus 3: 13-19.

De collecte is voor Stichting Asia’s New Generation. Dit is het werk van het Nederlandse gezin Chris en Heleen Mak, zij werken onder de De’ang minderheid in China. Zij sparen voor een kinderhostel waar de De’ang kinderen kunnen verblijven zodat ze naar school kunnen. Op de plek waar ze wonen staat geen school.

U bent samen met uw kind(eren) van harte uitgenodigd.
Top


Danslessen groep 5    09-02-2018

Afgelopen dinsdag zijn de danslessen voor groep 5 begonnen. De komende weken krijgen de kinderen les in diverse dansen bij dansschool Drenth. Op dinsdag 20 maart zal er worden afgedanst.

De DANCE BATTLE staat gepland voor zaterdag 24 maart.
Zaal open om 18.00 uur. Begin om 19.00 uur. Einde om 21.00 uur

We wensen jullie veel dansplezier!
Top


Roodvonk geconstateerd   09-02-2018

In groep 4 is Roodvonk geconstateerd.

Kan iemand met roodvonk naar school?
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar school.

Roodvonk is al besmettelijk voordat iemand vlekjes krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden. Roodvonk is niet schadelijk in de zwangerschap.
Top


Schoolkamp    09-02-2018

Volgend schooljaar zal het kamp voor groep 8 niet plaatsvinden aan het begin van het schooljaar, maar aan het eind. De ouders van Klankbordgroep zagen geen bezwaren om dit naar een later tijdstip in het schooljaar te verschuiven.
Top


Sporttalent gemeente Hardenberg   09-02-2018

Tijdens de verkiezingen voor sporttalent van de gemeente Hardenberg is onze turnster Claudia Binnenmars uit groep 7 als tweede geëindigd. De hartelijke felicitaties.
Top


Rapporten inleveren    09-02-2018

Op vrijdag 23 februari gaan de rapporten mee. Tot op heden hebben we nog niet alle rapporten mogen ontvangen. Ligt het rapport van uw kind(eren) nog thuis, wilt u deze dan z.s.m. inleveren?
Top


Tips voor een gezonde traktatie   09-02-2018

Het is niet altijd eenvoudige om even gezonde traktatie te verzinnen. Op http://www.gezondtrakteren.nl/ staan leuke en gezonde tips.
Top


Planten gezocht!    09-02-2018

Ons plantenbestand is de laatste jaren behoorlijk uitgedund. Op de vensterbanken staan lege potten en een paar kunstbloemen, dat kan groener. Heeft u een plant over waarvan u denkt deze past niet meer in mijn interieur, dan hebben wij wellicht belangstelling. U kunt uw plant ’s ochtends afgeven bij onze conciërge Martin. Wij doen ons best er goed voor te zorgen.
Top


Verplichte contactavonden    09-02-2018

Op donderdag 15 en maandag 19 februari vinden de verplichte contactavonden plaats voor de groepen 1 t/m 7. U hebt inmiddels hiervoor een papieren uitnodiging ontvangen. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan even contact op met de school. Bent u gescheiden en kunt u niet samen met uw ex-partner op het ingeplande contactmoment aanwezig zijn, dan kunt u een tweede contactmoment afspreken. Hiervoor vraag ik u telefonisch contact op te nemen met school. De kinderen uit groep 8 ontvangen een aparte uitnodiging n.a.v. de Nio uitslagen.
Top


School en kerkdienst (herhaling)   23-01-2018

Op zondag 11 februari houden we onze jaarlijkse scholendienst.
De dienst vindt dit jaar plaats in ‘De Graankorrel’ locatie ‘Het Vechtdal college’.
De dienst begint om 9.30 uur en het thema is: ‘Doe je mee’ n.a.v. Marcus 3: 13-19.
U bent samen met uw kind(eren) van harte uitgenodigd.
Top


Voorleesontbijt 2018   23-01-2018

Het Nationale Voorleesontbijt 2018 vindt plaats op woensdag 24 januari 2018. Die dag lezen weer talloze bekende én onbekende Nederlanders voor aan peuters en kleuters om zo het voorlezen, aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren. Dit jaar hebben we een bijzonder persoon gestrikt om bij ons te komen voorlezen. Burgermeester Peter Snijders zal namelijk deze dag onze school bezoeken en de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 voorlezen. De kinderen van groep 1 t/m 3 nemen die dag hun ontbijt mee naar school, samen wordt er dan ontbeten.
Top


Aanmelding nieuwe leerlingen   23-01-2018

Wordt uw kind dit kalenderjaar 4 en kiest u voor Regenboog, dan wil ik u vriendelijk verzoeken hem/haar aan te melden. Op deze wijze kunnen we tijdig reageren op veranderende leerlingenaantallen. Mocht u al kinderen op school hebben, dan kunt u volstaan met het invullen van het inschrijfformulier. Deze kunt u ophalen bij de directie. Nieuwe ouders nodig ik van harte uit voor een kennismakingsgesprek. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.
Top


Gift ontvangen    23-01-2018

Van een oud leerling heeft de school een gift van € 500,- ontvangen. Een bijzonder genereus gebaar. De schenker heeft aangegeven dit geld te gebruiken voor extra begeleiding van kinderen. Wij hebben al een idee, binnenkort hoort u meer.
Top


Terugblik Kerstviering   23-01-2018

We kunnen terugkijken op een geslaagd kerstfeest. De O.A.C. had het schoolplein prachtig in kerstsfeer gebracht en ook was er aan de innerlijke mens gedacht. Knutselwerkjes, oliebollen, knijpertjes etc. vonden dan ook gretig aftrek. Langs deze weg willen wij alle mensen die hun bijdrage hebben geleverd hartelijk danken. Zodra het eindbedrag van de kerstfair bekend is, informeren wij u hierover.
Top


Luizenvrij   23-01-2018

Vorige week vrijdag zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig hebben de luizenmoeders geen luizen waargenomen. Mocht u in de toekomst bij uw kind luizen ontdekken, wilt u dit dan aan ons doorgeven. Zonder de naam van uw kind te noemen worden dan ook andere ouders door ons hierover geïnformeerd.
Top


Schoonmaak gr. 1 en 2   23-01-2018

De lokalen van de groepen 1 en 2 worden op maandagavond 29 januari schoongemaakt. De schoonmaakactie zal plaatsvinden tussen 19.00 - 21.00 u. Het gaat nu vooral om de hoeken, de kasten en dergelijke. In de zomer zal alles 'grondiger' worden schoongemaakt. De betreffende ouders hebben maandag 22 januari de brief ontvangen met de tijd waarop ze verwacht worden.

 
Top


Gezocht: nieuwe beheerder website    15-01-2018

Website(herh.) Al een aantal jaren wordt onze website beheerd door de websitecommissie. Zij hebben onder meer gezorgd voor een up to date website en scholing aan het team over de functionaliteiten van de website.

De commissie heeft aangegeven het stokje te willen overdragen aan nieuwe ouders. Heeft u affiniteit met beheren van websites en lijkt u het leuk om dit voor de school te doen, dan is dit wellicht iets voor u. Wij werpen u natuurlijk niet zo voor de leeuwen. U zult door de huidige commissieleden worden geïnstrueerd en begeleid. Heeft u interesse: stuur dan een mail naar info@stokkelaar.nl
Top


PBS   15-01-2018

Deze week bespreken we de Kern Waarden van school: Respect, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen
 
In deze school
hebben we plezier
leren we van elkaar
maken we fouten
zeggen we sorry
vergeven we
beginnen we opnieuw
spreken we de waarheid
horen we bij elkaar
geven we elkaar kansen
en mag iedereen
zijn eigen kleur tonen
Top


Vooraankondiging Jubileum juf Leni   15-01-2018

Op donderdag 25 januari vieren we dat juf Leni 25 jaar in Chronodienst is. De dag zal deels in het teken staan van sportieve activiteiten. We verwachten dan ook alle kinderen in een sportieve outfit op school. Namens de leerkrachten en kinderen willen we haar natuurlijk een cadeau aanbieden. Met alle kleine bijdrages kunnen we vast een mooi cadeau kopen. Het geld kan voor 20 januari bij de eigen juf worden ingeleverd. Volgende week ontvangt u een brief met aanvullende informatie.
Top


Kosteloos materiaal gezocht!    15-01-2018

Voor het thema 'De Ruimte' zijn wij nog keukenrollen, closetrollen, pringles bussen en lege danoontjes nodig. Heeft u nog kijk, speel en/of verkleedmateriaal hierover dan houden wij ons aanbevolen! Alvast bedankt!

Leerkrachten groepen 1 en 2
Top


Ouderbijdrage   15-01-2018

De automatische incasso van de ouderbijdrage en schoolreisjes heeft inmiddels plaatsgevonden.

Mocht u geen machtiging hebben afgegeven en nog niet hebben betaald, dan verzoeken wij u z.s.m. het bedrag over te maken op rekeningnummer St Vrienden van Scholen NL61RABO0111.67.23.41.

De ouderbijdrage bedraagt € 40,- per kind per jaar. Stroomt uw kind na 1 januari in, dan bedraagt de ouderbijdrage € 25,-.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor o.a. het schoolreisje, sinterklaascadeau, paasmaaltijd etc. Zonder deze bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet aan bieden. Mocht u niet in staat zijn deze bijdrage te voldoen, wilt u dan contact op nemen met de directie
Top


School en kerkdienst    15-01-2018

Op zondag 11 februari houden we onze jaarlijkse scholendienst. De dienst vindt dit jaar plaats in ‘De Graankorrel’ locatie ‘Het Vechtdal college’. De dienst begint om 9.30 uur en het thema is: ‘Doe je mee’ n.a.v. Marcus 3: 13-19. U bent samen met uw kind(eren) van harte uitgenodigd.
Top


Gezocht: nieuwe beheerder website    16-12-2017

Al een aantal jaren wordt onze website beheerd door de websitecommissie. Zij hebben onder meer gezorgd voor een up to date website en scholing aan het team over de functionaliteiten van de website.

De commissie heeft aangegeven het stokje te willen overdragen aan nieuwe ouders. Heeft u affiniteit met beheren van websites en lijkt u het leuk om dit voor de school te doen, dan is dit wellicht iets voor u.

Wij werpen u natuurlijk niet zo voor de leeuwen. U wordt door de huidige commissieleden geïnstrueerd en begeleid.

Heeft u interesse: stuur dan een mail naar info@stokkelaar.nl
Top


Oud Papier!    16-12-2017

Op maandag 18 december wordt de oud papier container op de parkeerplaats voor de school geplaatst. Daar kunt u uw oud papier tot vrijdag 22 december in deponeren. Let op! De container wordt meestal rond de middag al opgehaald. Wilt u hiermee rekening houden?
Top


Toetsgegevens Parnassys   16-12-2017

In het ouderportaal kunt op dit moment het onderdeel toetsen niet bekijken. Na de kerstvakantie worden namelijk de uitslagen van de Cito toetsen weer ingevoerd in Parnassys. Zodra dit is afgerond wordt het onderdeel toetsen weer open gesteld. U ontvangt hierover via de Nieuwsboog bericht.
Top


Luizencontrole op 12 januari   16-12-2017

Op vrijdag 12 januari vindt er weer een luizencontrole plaats. De luizenouders kunnen de formulieren bij meester Sjaak in het directiekantoor halen. Wilt u deze dag uw kind(eren) niet met een ‘ingewikkeld’ kapsel of met gel naar school laten gaan?
Top


Kerstkaarten    16-12-2017

Evenals voorgaande jaren doen we weer een oproep aan de kinderen (en hun ouders) om op school geen kerstkaarten uit te delen. Vooral voor kinderen die bijna geen kaarten krijgen, is het heel teleurstellend om te zien dat andere kinderen met veel kaarten naar huis gaan. We weten dat hier wisselend over wordt gedacht, maar doen toch ook dit jaar weer dit verzoek.
Top


Nieuwe instroomgroep   16-12-2017

Na de kerstvakantie starten we met een nieuwe instroomgroep. We beginnen met 10 leerlingen en onze nieuwe collega Monique de Haan. Wij wensen hen een hele fijne schooltijd.
Top


PBS: afspraken over de toiletten   16-12-2017

Deze week herhalen we de afspraken over: De toiletten
 • We wassen onze handen na toiletgebruik.
 • We trekken door na gebruik.
 • We gunnen anderen hun privacy.
 • We gooien papieren handdoekjes in de afvalbak.
 • We melden het als er iets mis is.
 • We gebruiken het toilet op de juiste manier.
 • We gebruiken de wc-kaartjes in de klas.
 • We gebruiken toiletpapier waarvoor het bedoeld is.
Top


Lestijden aangepast rondom kerst   16-12-2017

Houdt u rekening met de aangepaste lestijden rondom Kerst?

Groep 1 t/m 4: donderdagmiddag 21 december om 12.00 uur vrij.
Groep 5 t/m 8: vrijdagmiddag 22 december om 12.00 uur vrij.
Top


Stem op Claudia Binnenmars!    16-12-2017

Sporttalent Claudia Binnenmars uit groep 7 is genomineerd voor Sporttalent van de Gemeente Hardenberg. Vanaf 11 december kan er gestemd worden op deze turnster. Dit weekend gaat ze voor de tweede keer naar het NK turnen. We wensen haar veel succes!
Top


Bericht van de MR   16-12-2017

De medezeggenschapsraad heeft dit schooljaar een nieuwe samenstelling. De drie leden vanuit de Regenboog zijn Karin van Dijk (groep 1/2a), Gea Ruhof (groep 1/2a) en Sjanien Dogger (groep 6). De oudergeleding bestaat uit Henk Jonker (vader van Luuk uit groep 7, Simon uit groep 4 en Teun uit groep 2b), Irene van Staveren (moeder van Rachel uit groep 6 en Floris uit groep 2b) en Obine Voogd (moeder van Luci uit groep 2b).

Bij dit bericht ontvang je de samenvatting van het overleg van 25 september jl. Het jaarverslag van het afgelopen jaar is al eerder in een nieuwsbericht geplaatst.

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR behandelt in principe geen individuele kwesties, maar gaat over zaken die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Heb je vragen of opmerkingen voor de MR? Schroom vooral niet om een van ons te benaderen!

Top


Coöperatie weken Rabobank   16-12-2017

Wij hebben het mooie bedrag van 1013,94 euro mogen ontvangen om ons speellokaal op te knappen.
Hier zijn we heel erg blij mee en we zullen het geld zeker goed besteden!
Bedankt voor alle stemmen die zijn uitgebracht.

Top


Even voorstellen: Juf Monique   16-12-2017

Via dit bericht wil ik mij graag aan u voorstellen: mijn naam is Monique de Haan en ik ben 57 jaar oud. Hoewel mijn wiegje in Rotterdam heeft gestaan, woon ik samen met mijn partner Francis en 2 dochters Cherique (23 jaar) en Nadeche (21 jaar) in Coevorden.
Ik ben sinds 1979 werkzaam in het basisonderwijs en heb verschillende functies mogen uitoefenen. Ik ben begonnen als kleuterleidster en de liefde voor het jonge kind is altijd gebleven.
Ik ben dan ook erg blij dat ik na de Kerstvakantie de instroomgroep mag gaan verzorgen. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan op de CBS Regenboog. Ik vind het belangrijk dat ouders van deze groep weten dat ze met vragen of opmerkingen bij mij terecht kunnen. Ik hoop u dan ook gauw te ontmoeten op school.
De sfeer die ik tijdens de kennismaking met het team heb meegekregen, vond ik heel prettig. Dit belooft veel goeds voor de nabije toekomst. Laten we er een fijne tijd van maken.

Met vriendelijke groet,
Juf Monique
Top


Jaarverslag MR 2016-2017   29-11-2017

Hierbij ontvangt u het jaarverslag van de MR. 

Top


Sinterklaas   29-11-2017

Donderdag 30 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Ze mogen die dag allemaal een schoen meenemen van thuis.

Op dinsdag 5 december bezoekt Sinterklaas onze school!
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 dinsdagmiddag 5 december vrij zoals in de planning staat vermeld.

Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 voor maximaal 4 euro een cadeautje kopen en een surprise en een gedicht maken, zodat het voor alle kinderen feest is! In tegenstelling tot voorgaande jaren vragen we de kinderen hun surprises niet op (dinsdag) 5 december, maar (maandag) 4 december mee te nemen. Met al die surprises richten we een tentoonstelling in. Op deze manier kunnen alle kinderen genieten van de vaak prachtige surprises.


 
Top


Staking 12 december    29-11-2017

Op dinsdag 12 december roepen de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV, FvOv samen met PO-inactie opnieuw hun leden op om te staken voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk.

Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Nederland geeft per leerling minder geld uit aan het primair onderwijs dan andere Europese en westerse landen. Leerkrachten verdienen daarnaast fors minder dan andere vergelijkbare hoogopgeleiden. De enorme werkdruk en de te lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort in bv. ziekteperiodes en dat zal in de aankomende jaren schrikbarend gaan groeien. Actievoeren zit niet zo in onze genen, maar we moeten nu een vuist maken en aan Den Haag duidelijk maken dat er echt iets moet gebeuren! Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.

De gedane toezeggingen zijn bij lange na niet voldoende om deze problemen op te lossen. Houd u daarom rekening met de sluiting van de school op dinsdag 12 december. In onderstaande brief leest u meer over de staking: 
 
Top


Vrijwillige contactavond    29-11-2017

Op maandag 11 december houden we onze eerste vrijwillige contactavond. Zijn er zaken die u nog met de leerkracht wilt bespreken, geef u dan op.

De opgave verloopt via een aanmeldingsformulier die u op of naast de deur van de betreffende klas kunt vinden. Op deze lijst staan de beschikbare tijden. Wilt u zoveel mogelijk aansluiten bij de reeds opgegeven ouder?

Opgave kan van 30 november t/m 8 december. Het is niet mogelijk om u via de mail aan te melden.
Top


Invulling vacature instroomgroep    29-11-2017

Met ingang van 8 januari 2018 zal juf Monique de Haan de tijdelijke vacature vervullen in de nieuwe instroomgroep. In december vindt een wenmoment plaats voor de kinderen die in december, januari en februari instromen. Hierover ontvangen de betreffende ouders binnenkort meer informatie. In een van de volgende Nieuwsbogen zal Monique zich nader aan u voorstellen.
Top


Combitrefbaltrophy    29-11-2017

Donderdag 4 januari vindt de voorronde van de Combitrefbaltrophy in Dedemsvaart plaats.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 15 december 2017 via de site: www.hardenbergkids.nl.
 • Voor wie: Kinderen van groep 5 t/m 8
 • Wanneer: Donderdag 4 januari 2018
 • Tijden: Tussen 9.00 – 15.00 uur
 • Waar: Sporthal de Citadel
 • Kosten: Gratis
Meer informatie vind u in de bijlage van onze nieuwsbrief van 24-11. Als er vragen over zijn, dan kunt u contact opnemen met Arjan Breukelman @: Arjan.Breukelman@ommen-hardenberg.nl ; 0523-289148
Top


Kosteloos materiaal gezocht voor knutselen in groep 1 en 2    17-11-2017

Voor ons thema Sinterklaas willen wij graag knutselen met kosteloos materiaal: lege, hoge vierkante, (schone) melkpakken, keuken- en closetrollen, lege boter bakjes, eierdozen enzovoort. Graag zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkrachten van groep 1 en 2.
Top


Activiteiten rondom Sinterklaas   17-11-2017

Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas weer aan in ons land.
Een spannende periode voor heel veel kinderen.
Dinsdag 5 december bezoekt de Sint onze school natuurlijk ook.

Omdat Sinterklaas niet alle kinderen van de school kan trakteren op cadeautjes, gaan de kinderen vanaf groep 5 lootjes trekken. Het is de bedoeling dat de kinderen voor maximaal 4 euro een cadeautje kopen en een surprise en een gedicht maken, zodat het voor alle kinderen feest is! Aanstaande maandag worden in deze groepen lootjes getrokken. Veel succes met de voorbereidingen!

Donderdag 30 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Ze mogen die dag allemaal een schoen meenemen van thuis.

Verder zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 dinsdagmiddag 5 december vrij zoals in de planning staat vermeld.

Top


PBS van de week   17-11-2017

Deze week herhalen we de afspraken over:
Les gang/trap (ook stemgebruik)
 • We lopen rustig en aan de rechterkant op de trap. 
 • We hangen onze jas en tas aan de kapstok (of leggen de tas in de bak). 
 • We praten met onze maatjesstem. 
 • We luisteren naar volwassenen. 
 • We houden rekening met elkaar. 
 • We gaan op tijd naar de plek waar we zijn moeten.

Top


Bibliotheek activiteiten   17-11-2017

De bibliotheek organiseert een aantal leuke activiteiten. 
 • Voorleesuurtje Dedemsvaart op donderdagmiddag.
  Jonge kinderen en hun ouders kunnen aanschuiven en meeluisteren naar mooie verhalen. Kinderen (en hun ouders) kunnen tijdens het hele uur aanschuiven en vervolgens zelf boekjes uitzoeken. Aanmelden is niet nodig.
 • Kinderworkshop LEDinsecten maken in de bibliotheken Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen en Slagharen in het kader van Nederland Leest junior (novembermaand) Thema: Robotica

Voor meer info, zie bijlages bij de Nieuwsboog van 17-11

Top


Informatieavond Vechtdalcollege op de Regenboog   17-11-2017

Op donderdagavond 23 november vindt er een informatieavond plaats van het Vechtdalcollege op onze school. Deze avond is bestemd voor zowel ouders als kinderen van groep 8. Aanvang 19:30 uur.
Wij ontvangen van veel VO scholen brochures over informatieavonden en opendagen. Van scholen buiten Dedemsvaart beperkt zich dit vaak tot een exemplaar. Mocht u/uw kind belangstelling hebben voor een school buiten Dedemsvaart, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven, zij zal dan deze brochure verstrekken. Hiermee voorkomen we veel overbodig kopieerwerk.
Op de websites van de VO scholen kunt u ook deze informatie terugvinden.
Top


Hoofdluis   17-11-2017

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Nu het weer kouder wordt en kinderen mutsen en sjaals meenemen, neemt de kans op verspreiding van hoofdluis toe.

Het is een misverstand dat luizen worden veroorzaakt door een slechte hygiëne. Luizen zitten juist graag op een schone hoofdhuid. Hoofdluis veroorzaakt jeuk. Vanwege het besmettingsgevaar is het belangrijk er iets aan te doen.

Hoe weet u of uw kind hoofdluis heeft?
 1. Controleer uw kind op hoofdluis.
 2. Gebruik hierbij bijvoorbeeld een speciale luizenkam (te koop bij apotheek, of drogist).
 3. Kam het haar van uw kind boven een wit vel papier, laken of wasbak. De luizen zitten vooral op warme plekjes, zoals achter de oren, in de nek en onder de pony. Luizen hebben een grijsblauwe kleur. Er kunnen ook druppelvormige witte stipjes in het haar zitten. Dat zijn de eitjes of de neten, die vastgekleefd zitten aan de haren (in tegenstelling tot roos, wat los zit).
Constateren we hoofdluis bij uw kind, dan wordt u door de leerkracht gebeld.
De ouders van de andere kinderen uit de groep worden middels een briefje hiervan op de hoogte gesteld. Er worden daarbij geen namen van kinderen genoemd. Na twee weken vindt er een her controle plaats van de hele klas.

Mocht u zelf hoofdluis bij uw kind ontdekken, behandel haar/hem alvorens naar school te sturen, hiermee voorkomen we besmetting
Top


OUD PAPIER   29-10-2017

Op maandag 30 oktober wordt de oud papier container op de parkeerplaats voor de school geplaatst. Daar kunt u uw oud papier tot vrijdag 3 november in deponeren.

Let op! De container wordt meestal rond de middag al opgehaald. Wilt u hiermee rekening houden?
Top


Omgekeerde oudergesprekken   27-09-2017

Dit jaar willen we net als vorig jaar ‘omgekeerde oudergesprekken’ voeren. Het is voor leerkrachten prettig om te weten hoe u uw kind ziet, hoe uw kind over school praat en welke wensen u heeft ten aanzien van dit schooljaar. In de bijlage vindt u een formulier die u digitaal in kunt vullen en kunt sturen naar de leerkracht van uw kind. (in de bijlage staan de mailadressen)Heeft u meer kinderen op school , dan graag voor ieder kind een formulier invullen.

Gisteren heeft ieder kind een papieren exemplaar ontvangen, omdat sommige ouders vinden dit prettiger om in te vullen. Onze voorkeur gaat uit naar digitaal invullen omdat de leerkracht het formulier dan gemakkelijker op kan slaan in het leerlingvolgsysteem. Wilt u dit formulier terugsturen of meegeven 2 dagen voordat u op de contactavond komt? Uiteraard is er ook gelegenheid naar het welbevinden van uw kind op school te informeren.

Samen maken we het onderwijs voor onze kinderen!
Top


Contactavond    27-09-2017

Op woensdag 4 en maandag 9 oktober vinden de verplichte contactavonden plaats. U heeft gisteren via de mail hiervoor een uitnodiging ontvangen. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, wilt u dan contact opnemen met de school? Als u beslist niet op de aangegeven tijd kunt, kunt u eventueel met een andere ouder ruilen. Dit dient u zelf te regelen. Wilt u de wijziging wel doorgeven aan de betreffende leerkracht(en)? De overzichtslijsten hangen vanaf woensdag 27 september bij de betreffende lokalen.
Top


Kamp groep 8    27-09-2017

Vanmorgen is groep 8 op kamp gegaan naar Ameland. Als begeleiding gaan mee: Juf Anita, juf Leni, juf Anita, juf Frida, juf Nicole, en juf Liset. Op vrijdagavond 29 september hoopt groep 8 rond 19:00u weer terug te zijn bij school. We willen alvast alle ouders die de kinderen naar en van Holwerd vervoeren hartelijk bedanken voor het rijden en we hopen dat groep 8 een heel leuk, gezellig en zonnig kamp heeft. Denkt u nog even aan de betaling van het kamp, in het geval u dit nog niet hebt voldaan?
Top


PBS   27-09-2017

Deze week gaan de PBS lessen over: Goed gedrag op de toiletten
 • We wassen onze handen na toiletgebruik.
 • We trekken door na gebruik.
 • We gunnen anderen hun privacy.
 • We gooien papieren handdoekjes in de afvalbak.
 • We melden het als er iets mis is.
 • We gebruiken het toilet op de juiste manier
 • We gebruiken de wc-kaartjes in de klas.
 • We gebruiken toiletpapier waarvoor het bedoeld is.
Top


Staking op 5 oktober   20-09-2017

Alle Chronoscholen sluiten op donderdag 5 oktober hun deuren. Mocht de minister toch tegemoetkomen aan het eisenpakket van de po raad en vakbonden, dan zal zij dit kenbaar moeten maken voor 28 september.
In dat geval zal de staking worden geannuleerd. Naar verwachting zal dit niet gebeuren. U moet dan ook rekening houden met de sluiting van de school op 5 oktober.

Binnenkort ontvangt u van Chrono een brief waarin tekst en uitleg wordt gegeven over de motieven van de staking. De verplichte contactavond van 5 oktober wordt verplaatst naar woensdag 4 oktober.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Top


Omzien naar elkaar   20-09-2017

Als er sprake is van langdurig ziekte, ziekenhuis opname, etc. in de familie, dan graag een mailtje naar freddy_de_boer@hotmail.com.
De OAC kan er dan aandacht aan besteden. Dit in het kader van om zien naar elkaar.
Top


Mailadressen personeel   20-09-2017

In het kader van de wet op de privacy gebruiken we vanaf dit schooljaar alleen nog de mailadressen van school. Mocht u in het bezit zijn van de privé mailadressen van leerkrachten, dan wil ik u vragen hier geen gebruik meer van te maken. De lijst met mailadressen is te vinden onder tabblad ‘contact’.
Top


Jaarkalender   20-09-2017

U kunt onze jaarkalender vinden op de schoolsite
Wilt u een papieren versie, dan kunt u aangeven.
Top


Studiedagen   20-09-2017

Op maandag 30 oktober vindt de eerste studiedag van dit nieuwe schooljaar plaats. Alle kinderen zijn die dag vrij. De andere twee studiedagen vinden plaats op de woensdagen 14 februari en 27 juni.
Noteer dus alvast in uw agenda.
Top


Goed gedrag op het plein   13-09-2017

 • We lopen rustig naar en van het schoolplein.
 • We blijven op ons eigen plein.
 • Als samenspelen kan, doen we dat.
 • We houden ons aan de spelafspraken.
 • We houden ons de schoolpleinafspraken.
 • We zijn zuinig op het speelgoed en ruimen alles samen op, op de plaats waar het hoort.
 • We eten ons fruit op.
 • Al het afval gooien we in de afvalbak.
Top


Informatieavond   13-09-2017

Op dinsdag 19 september houden we onze jaarlijkse informatieavond. Tijdens deze avond ontvangt u groepsspecifieke informatie van de leerkracht van uw kind. Ook dit jaar houden we twee sessies. U kunt dus op één avond twee groepen bezoeken.

De avond start om 19:30u, vanaf 19:15u is er koffie en thee.
19:30 - 20:15 Sessie 1
20:25 – 21:10 Sessie 2
We streven ernaar om uiterlijk 21:15 u af te sluiten.

Op de informatieavonden zullen er in de klas folders liggen van tijdschriften waarop u zich kunt abonneren.
Top


Even voorstellen   13-09-2017

Juf Nicole
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Nicole Kiewiet. Ik ben 26 jaar, getrouwd, woonachtig in Coevorden en moeder van een dochter van 1,5 jaar. Na een jaar op CBS de Marsweijde in Hardenberg te hebben gewerkt, mag ik dit schooljaar hier op school werken in groep 3a. Ik heb er erg veel zin in en de eerste week is mij al erg goed bevallen. Mocht er iets zijn, loop gerust even binnen. Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag.
Tot ziens!

Juf Liset
Ik ben Liset Hutten, ik ben 25 jaar, en woon in Gramsbergen. Dit is mijn 3e jaar dat ik werk voor Chrono, afgelopen jaar heb ik op de Vlinder in Heemse gewerkt, zowel in groep 1/2 als in groep 7. Dit jaar werk ik op maandag tot en met vrijdagochtend in groep 7 hier op school, ik heb er ontzettend veel zin in!
Top


Ouderbijdrage   13-09-2017

In oktober gaat de inning van de ouderbijdrage en schoolreisjes plaatsvinden. Mocht u geen machtiging hebben afgegeven dan verzoeken wij u ouderbijdrage voor 1 november 2017 over te maken op rekeningnummer St Vrienden van Scholen’ NL61RABO0111.67.23.41 de ouderbijdrage bedraagt € 40,- per kind per jaar. Stroomt uw kind na 1 januari in, dan bedraagt de ouderbijdrage € 25,-.
Top


Rapporten meenemen   13-09-2017

Nog niet alle kinderen hebben hun rapport ingeleverd. Wilt u ervoor zorgen dat het rapport z.s.m. op school wordt ingeleverd?
Top


Ouderhulp   13-09-2017

Bij de Nieuwsboog van 8 september is een formulier toegevoegd waarop u zich kunt aanmelden voor ouderhulp. Wij kunnen als schoolorganisatie niet zonder de hulp van ouders. Wij zijn dan ook blij dat ieder schooljaar zich weer veel ouders aanmelden om taken op school te verrichten. Omdat veel taken samen met andere ouders worden gedaan is het ook nog eens gezellig. Van harte bij u aanbevolen. Op deze lijst kunt u ook aangeven of u een keer voor een groep iets wilt vertellen over uw beroep of hobby. Dit past weer bij het thematisch werken, bij de wereldoriënterende vakken.
Top


Schoolkamp groep 8   13-09-2017

Van woensdag 27 t/m vrijdag 29 september vindt het schoolkamp van groep 8 plaats. Dit jaar gaan juf Leni, juf Anita, juf Frida, juf Nicole en juf Liset mee als begeleiders. Op de dagen dat deze juffen voor de klas staan zal, indien nodig, vervanging voor de groep geregeld worden.
Top


Gymrooster   04-09-2017

Gymnastiekrooster 2017 - 2018 Citadel

Dinsdag
09.30 - 10.30 groep 5 (Frida Dunnink
10.45 - 11.45 groep 7 (Liset Hutten)
12.45 - 13.45 groep 8a en 8b (Anita Peters en Leni Ploeg)
13.45 - 14.45 groep 3a en 3b (Ellen Olsman en Nicole Kiewiet)

Donderdag
08.30 - 09.30 groep 4 (José Holthuis)
09.30 - 10.30 groep 6 (Wendy Bleker)

De ouders van groep 3 kunnen hun kind bij de sporthal ophalen na de gym. De kinderen van groep 4 worden op donderdag om 8.30 uur verwacht bij de Citadel. 

Let op: a.s. dinsdag (5-9) zal groep 3 en 5 nog niet naar gymnastiek gaan i.v.m. de inloopochtend.
Top


Start van het schooljaar   04-09-2017

We willen u net als voorgaande jaren in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind, eens even de lesmethoden in te kijken en het nieuwe lokaal te bekijken. Dit zal plaatsvinden op dinsdagochtend 5 september van 8:30u tot 9:00u. U bent van harte welkom.
Top


Ouderhulp   04-09-2017


Bij de volgende Nieuwsboog wordt een formulier toegevoegd waarop u zich kunt aanmelden voor ouderhulp. Wij kunnen als schoolorganisatie niet zonder de hulp van ouders. Wij zijn dan ook blij dat ieder schooljaar zich weer veel ouders aanmelden om taken op school te verrichten. Omdat veel taken samen met andere ouders worden gedaan is het ook nog eens gezellig. Van harte bij u aanbevolen.
Op deze lijst kunt u ook aangeven of u een keer voor een groep iets wilt vertellen over uw beroep of hobby. Dit past weer bij het thematisch werken, bij de wereldoriënterende vakken.
Top


Luizencontrole   04-09-2017


Woensdag 6 september houden we de eerste luizencontrole. Willen de ouders die vorig schooljaar gecontroleerd hebben woensdag 6 september ook weer controleren? Ook als er nieuwe ouders zijn die willen luizenpluizen kunnen dan meehelpen. De leerlingenlijsten kunnen gehaald worden in de directiekamer.
Top


Tablet onderwijs in groep 4   04-09-2017


Dit schooljaar starten we ook met de invoering van de tablet in groep 4. Elk kind krijgt een eigen 7” inch tablet (Snappet). Op de tablet worden o.m. verwerkingsopdrachten gemaakt van rekenen en taal. In de eerste schoolweek krijgen de kinderen instructie, hoe het apparaat moet worden gebruikt.
Voor meer informatie: www.snappet.org
Top


De websitecommissie wenst u veel lees- en kijkplezier!   27-08-2017

De website is klaargemaakt voor het nieuwe schooljaar. Dit betekent onder andere dat er het nieuws van vorig jaar gearchiveerd, de fotoalbums verplaatst zijn en er nieuwe groepen aangemaakt zijn. Het is nu nog een beetje leeg, maar daar brengen de leerkrachten vast gauw verandering in! 

U kunt de activiteiten van uw kind(eren) in en om school volgen via de website, maar ook via de SchoolApp! Binnenkort ontvangt u van de leerkracht van uw kind(eren) een code waarmee u het groepsnieuws ook via de App kunt volgen. Meer over de SchoolApp leest u hier.

We wensen u veel plezier tijdens het schooljaar 2017-2018! 

Met vriendelijke groet,
De websitecommissie. 
Top


Verkleedkleren gezocht!    22-07-2017

Wilt u dan aan ons denken als u verkleedkleren heeft die uw kind niet meer past? We zijn op zoek naar complete, hele verkleedsetjes in de maten 110 t/m 140. Ook als u bijvoorbeeld een politiepet of iets dergelijks heeft maakt u ons daar heel blij mee. En we willen ook graag een 'Gekke dingen bak' maken voor het buitenspel. Heeft u iets wat we mogen gebruiken? Op dit moment zijn de kinderen bijvoorbeeld druk met het spelen met stukken regenpijp in de zandbak. Kinderen zijn hier zelf heel creatief in en wellicht heeft u nog iets liggen waar de kinderen mee kunnen experimenteren. De verkleedkleren en ander materiaal kunt u bij de leerkrachten van groep 1/2 inleveren. Dat mag uiteraard volgende week al, maar ook na de zomervakantie. Alvast hartelijk bedankt!
Top


Vakanties schooljaar 2017-2018   12-03-2017

Hierbij ontvangt u alvast een overzicht van de vakanties in schooljaar 2017-2018.

Herfstvakantie                  21-10 t/m 29-10
Kerstvakantie                   25-12 t/m 5-1
Voorjaarsvakantie           24-2 t/m 3-3
Pasen                                 30-3 t/m 2-4
Koningsdag                       27-apr
Meivakantie                     28-4 t/m 5-5
Hemelvaart                       10-5 en 11-5
Pinksteren                        21 mei
Lang weekend juni         18 en 19 juni
Zomervakantie                21-7 t/m 2 sept.
 
Top