Laatste nieuws


Hier vind u al het nieuws van deze school


Laatste schooldag   09-07-2019

Laatste schooldag
Op vrijdag 12 juli sluiten we het schooljaar feestelijk af met twee verschillende activiteiten. De groepen 5 t/m 8 gaan in de Citadel lasergamen en moeten hun fiets en gymschoenen meenemen. De groepen 1 t/m 4 spelen het spel Beestenbende. Uw kind hoeft geen eten en drinken mee te nemen, hiervoor wordt gezorgd. Om 11.45 uur nemen we afscheid van onze groep 8 leerlingen op het schoolplein, u bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De dag wordt muzikaal omlijst door oud leerling D.J. Arenzo(Renzo Arkes). Om 12.00 uur wensen wij elkaar een fijne vakantie.
Top


Leesbingo   09-07-2019

Leesbingo
De zomervakantie staat voor de deur. Een tijd van buiten spelen, zwemmen, gezelligheid en even tijd voor elkaar. Lezen? Daar wil jouw kind dan niet altijd aan denken! Toch is het super belangrijk om te blijven lezen. Zo onthoud je kind wat is geleerd, ook nog na de vakantie. Maar hoe doe je dat dan? Deze leesbingo kan je daarbij helpen! Op de bingokaart (Zie bijlage )staan allerlei leuke plaatsen en gekke manieren om te lezen. Heb jij 15 minuten gelezen? Dan mag je het hokje inkleuren. Leuk om met de hele familie te spelen! Wie heeft er het eerste bingo?
Deze leesbingo is als een bijlage bij de Nieuwsboog verzonden.
Top


Wisselmoment   09-07-2019

Wisselmoment
Op woensdag 10 juli houden we van 11.15 uur tot 12.00 uur het wisselmoment. Het wisselmoment is een kennismaking met de nieuwe leerkracht van volgend schooljaar. Uw kind wordt ontvangen in het nieuwe lokaal en de juf/meester zal iets vertellen over het reilen en zeilen in de nieuwe groep
Top


Gevonden voorwerpen   09-07-2019

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen puilt aan het eind van het schooljaar weer behoorlijk uit. Mist u iets, dan is het wellicht de moeite waard om even een blik in deze bak te werpen. Volgende week vrijdag zullen wij de resterende voorwerpen aan het eind van de ochtend op het schoolplein etaleren. Wie weet.
Top


Plastic tasje mee   09-07-2019

Plastic tas
Aan het einde van het schooljaar moeten er weer veel spullen mee naar huis genomen worden. Een extra grote tas / plastic tas is hierbij wel handig. Deze kan vanaf maandag meegenomen worden.
Top


Aanmelding nieuwe leerlingen   14-06-2019

Aanmelding nieuwe leerlingen
Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen 1 augustus 2019 en 1 oktober 2020 4 jaar worden binnenkort aan te melden. Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben om goede prognoses voor de volgende jaren te maken. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, vrienden, familieleden, die overwegen hun kind bij ons op school aan te melden. Uiteraard kan er op school altijd een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek en / of voor een rondleiding, voor ouders een schoolkeuze maken.
Top


Chromebooks   14-06-2019

Chromebooks
Vanaf komend schooljaar zullen alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 de beschikking krijgen over een Chromebook. Deze Chromebooks worden vanuit school beschikbaar gesteld. Wel is elk kind verantwoordelijk voor zijn eigen Chromebook.
Top


Inleveren schoolshirtjes Avond4daagse   14-06-2019

Inleveren schoolshirtjes Avond4 daagse
Mocht uw kind meelopen met de Avond4daagse dan willen wij u vragen de ongewassen shirtjes woensdag 26 juni bij de eigen leerkracht in te leveren. We zijn zuinig op onze shirtje; wilt u deze dan ook alleen laten dragen bij school gerelateerde activiteiten.
Top


Oegandees kinderkoor   14-06-2019

Oegandees kinderkoor
​​​​​​Wat was het vorige week dinsdag een leuke dag. Je maakt het namelijk niet vaak mee dat je met leeftijdsgenoten uit Oeganda kunt spelen, dansen, musiceren en kletsen. Een leuke ervaring voor ons en voor de kinderen. Natuurlijk draaide het niet alleen om deze culturele uitwisseling, er werd ook geld ingezameld voor een nieuwe slaapzaal, medicijnen, lesmaterialen etc. De kinderen en leerkrachten hebben de afgelopen weken geld bijeen gebracht, vanuit de o.a.c. is er ook een bedrag van € 100,- beschikbaar gesteld. Zodoende konden wij een enveloppe aanbieden met een bedrag van € 200,-. De verkoop van spulletjes heeft maar liefst een bedrag opgebracht van € 1300,-Een prachtig resultaat waarmee in Oeganda mooie dingen kunnen worden gerealiseerd.
Top


Rapport inleveren.   14-06-2019

Rapporten meenemen Nog niet alle kinderen hebben hun rapport ingeleverd. Wilt u ervoor zorgen dat het rapport z.s.m. (liefst volgende week) op school wordt ingeleverd?
Top


Piano   06-04-2019

Piano
In onze personeelskamer staat een witte piano die wij niet meer gebruiken.
Deze piano is gratis af te halen. Heeft u belangstelling, stuur dan een mail naar info@deregenboogdedemsvaart.nl.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Top


Aanmelden Cityrun   06-04-2019

Cityrun
Aanmelden voor de Cityrun kan nog tot 14 april!
De kinderen ontvangen dan hun startnummer met hun naam erop, op tijd op school.
Later aanmelden betekent dat de startnummers op 18 mei vanaf half 5 in het LOC opgehaald moeten worden.

https://www.hardenbergcityrun.nl

Alvast heel hartelijk dank!
Met vr,gr Scholencommissie VHCR
Top


Koningsspelen   06-04-2019

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen op school gehouden. We starten de vrijdag gewoon om 8.30 uur, daarna volgen er diverse activiteiten: - alle groepen ontbijten van 8.30 -9.10 uur in de klas.  Vanaf 9.10 uur starten de spelletjes voor de groepen 1 t/m 4 op het plein.  Om 11.50 uur is er een feestelijke afsluiting op het plein.
Vanaf 12. 40 uur starten de spelletjes voor de groepen 5 t/m 8 
Zit uw kind in groep 1 t/m 4, dan hoeft u uw kind voor ochtendpauze geen fruit en drinken mee te geven. Het wordt extra feestelijk wanneer de kinderen verkleed naar school komen. Laat uw fantasie hierbij de vrije loop.
Top


Kijkavond wereldoriëntatie   06-04-2019

Kijkavond wereldoriëntatie
Op dinsdag 16 april kunt u samen met uw kind kijken wat uw kind de afgelopen periode met wereldoriëntatie heeft geleerd en gemaakt. Het is de bedoeling dat uw kind u uitleg geeft. U bent van 18.00 tot 19.00 uur welkom.
Top


Paasviering   06-04-2019

Paasviering 18 april 2019
Het thema voor de Paasviering is dit jaar : ‘Licht overwint’ Pasen is een feest van bemoediging en hoop. Om angst niet het laatste woord te geven en onrecht en pijn niet voor lief te nemen. Om je te verzetten tegen de verlamming door de angst en je niet klein te laten krijgen. De angst benoemen en erover praten, helpt vaak al. En als het om ongrijpbare angsten gaat, zoals de angst voor het donker en het kwaad, dan steken we lichtjes aan en vuren. Zoals ook al eeuwen symbolisch gebeurt met de paasvuren op het platteland en de paaskaars in de kerken. Tijdens de Paasviering, die wij gezamenlijk met de kinderen in de kerk houden, zal hierop diverse manieren aandacht aan worden besteed. Om 12.30 uur hebben we met de kinderen een Paasmaaltijd in de klas. Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij en wensen we elkaar een goede vakantie.
Top


Voetbaltoernooi   06-04-2019

Voetbaltoernooi
Afgelopen woensdag hebben drie voetbalteams meegedaan aan het jaarlijkse voetbaltoernooi. Zowel het meisjesteam als een jongensteam behaalden de 3 e plaats. De jongens en meisjes hebben een leuke en sportieve middag gehad.
Top


Acties in het onderwijs   09-03-2019

Acties in het onderwijs
Zoals ik u in een vorige Nieuwsboog al informeerde wordt er op 15 maart niet op onze school gestaakt. Natuurlijk maken wij ons ook zorgen over de toenemende personeelstekorten en werkdruk. Om de kwaliteit van het onderwijs nu en in de toekomst te kunnen garanderen vraagt dit om structurele investeringen. Gelukkig is Den Haag hier steeds meer van doordrongen en worden er opnieuw maatregelen getroffen. Maatregelen die de aantrekkelijkheid van het onderwijs moeten vergroten en er voor moeten zorgen dat uw kind(eren) een gediplomeerde juf of meester voor de klas heeft. Of het allemaal voldoende is zal de toekomst moeten uitwijzen. Het zou jammer zijn dat zo’n prachtig beroep zijn glanst verliest aan een te negatief imago. Aan dit imagoprobleem liggen verschillende factoren ten grondslag, waarvan het onderwijs zelf één is. Tijdens mijn studiereis werden leerkrachten in de volksmond ‘nation builders’ genoemd, een benaming die aangeeft hoe belangrijk ons werk gevonden wordt. Daar kunnen wij best trots op zijn! Wij mogen samen met ouders kinderen opvoeden tot waardevolle burgers, een fantastische, verantwoordelijke en boeiende uitdaging. Wij gaan ervoor.
Top


Klusdag plein   09-03-2019

Plein
Wat is er hard gewerkt op de klusdag afgelopen zaterdag. Het mooie weer mag komen, wij zijn er klaar voor! Wij willen iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen hartelijk danken. Dankzij jullie ziet het plein er weer piekfijn uit. De pleincommissie
Top


Gratis fruit ophalen    09-03-2019

Gratis fruit ophalen
Elke vrijdagmiddag is er fruit over van het EU fruitproject. Een deel gebruiken we bij onze kooklessen, maar er blijft nog fruit over. Heeft u belangstelling, kom gerust langs. Weggooien is zonde
Top


Paaseitjes   09-03-2019

Paaseitjes
Heeft u onze heerlijke paaseitjes al gekocht en geproefd? Velen zijn u al voorgegaan. Dus twijfel niet en (ver)koop nog rustig een aantal zakjes. Mond-op-mond reclame doet het altijd goed!
O.a.c 
Top


Afwezigheid directie   09-03-2019

Afwezig
In verband met een studietweedaagse voor directies is meester Sjaak a.s. donderdag en vrijdag afwezig. Op 15 maart verschijnt er daarom geen Nieuwsboog
Top


Ouderbijdrage   09-03-2019

Ouderbijdrage
Mocht u dit schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, dan wil ik u alsnog verzoeken deze te voldoen. De ouderactiviteitencommissie beheert de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die niet vanuit de overheid vergoed worden, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paasviering, schoolreisje, schoolkamp groep 7 en (een deel) groep 8. De ouderbijdrage bedraagt € 40,- per kind per jaar. Is uw kind dit jaar na 1 januari ingestroomd, dan bedraagt de ouderbijdrage €25,- U kunt het bedrag overmaken op rekening ’St. vrienden van scholen’ NL61RABO0111.6723.41 o.v.v. naam van uw kind(eren) en de groep(en). U kunt ook de school machtigen jaarlijks de ouderbijdrage af te schrijven. Een machtigingsformulier kunt u ophalen bij meester Sjaak.
Top


ParnasSys   09-03-2019

ParnasSys
Vlak voor de voorjaarsvakantie zijn de toetsresultaten van Cito weer opengesteld in het ouder portal.
Top


instromgroep 1 vrije dagen   09-03-2019

Instroomgroep/groep 1 vrij van maandag 13 t/m woensdag 15 mei zijn de kinderen van de instroomgroep/1a en instroomgroep/1b vrij, dit ter compensatie van de teveel gedraaide uren. Noteer deze data dus alvast in uw agenda.
Top


School - kerkdienst    08-02-2019

School- kerk dienst
Denkt u aan de school- en kerkdienst van a.s. zondag? Aanvang 9.30 uur Immanuelkerk Kerkstraat 7.
Top


Danslessen groep 5   08-02-2019

Danslessen groep 5
Afgelopen dinsdag zijn de danslessen voor groep 5 begonnen. De komende weken krijgen de kinderen les in diverse dansen bij dansschool Drenth. Op dinsdag 19 maart zal er om 11.15 uur worden afgedanst. De DANCE BATTLE staat gepland voor zaterdag 30 maart. Zaal open om 18.00 uur. Begin om 19.00 uur. Einde om 21.00 uur We wensen jullie veel dansplezier!
Top


Vooraankondiging Paaseitjesactie   08-02-2019

Vooraankondiging Paaseitjesactie
De ouderactiviteiten commissie heeft de voorbereidingen getroffen om een paaseitjes verkoop actie te houden. De actie start direct na de voorjaarsvakantie. Het is de bedoeling dat iedere leerling een aantal zakjes met eitjes verkoopt. De opbrengst van deze actie is voor activiteiten op school. Nadere informatie volgt maandag 25 februari
Top


Luizenouders gezocht   08-02-2019

Luizenouders gezocht!
Iedere vrijdagochtend na een vakantie zijn er een aantal ouders bereid om de kinderen te controleren op luizen. Ook tussendoor wordt weleens gecontroleerd, wanneer b.v. een ouder een melding doet. Om te voorkomen dat luizen zich verder verspreiden is het belangrijk regelmatig controles uit te voeren. Om dit te kunnen doen zijn we op zoek naar nieuwe ouders die de groep willen versterken. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar mevr. Russcher jahemo55@online.nl
Top


CITY RUN   08-02-2019

CITY_RUN
18 mei 2019 De inschrijving voor de CITY-RUN is geopend! Schrijf uw kind of u zelf NU in voor de City-Run van 18 mei ! De starttijden zijn nagenoeg hetzelfde als andere jaren. Vroeg aanmelden, betekent dat je een STARTNUMMER met je voornaam erop ontvangt. Na de voorjaarsvakantie wordt er ook een flyer verspreid, maar daar hoeft u niet op te wachten! https://www.hardenbergcityrun.nl
Top


Prietpraat   01-02-2019

Prietpraat:
Kleuter: “Meester u heeft een snee in uw hoofd”.
Meester: ”Nee, dat is een diepe rimpel”
Top


PBS 5 jarig lustrum   01-02-2019

PBS
Sinds vijf jaar hebben we PBS op onze school. In die vijf jaar informeerden wij u regelmatig over onze beweegredenen en afspraken. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij omgaan met afspraken, beloningen en consequenties. Om PBS nog krachtiger te maken is een goede verbinding tussen thuis en school nodig. Lukt het ons om met elkaar dezelfde positieve taal spreken? Wij maken ons er hard voor. Naast de PBS informatie die u al via de Nieuwsboog ontving, hebben we nu ook een eigen Yurls pagina. Deze site biedt mogelijkheden om een stem uit te brengen, schoolafspraken met uw kind te delen, te bespreken wat veilig is en wat niet, etc. Eens in de twee weken levert een groep input voor de pagina. Er is dus regelmatig nieuwe informatie te vinden! Een aanrader om eens te bekijken https://deregenboogswpbs.yurls.net/nl/page/1005649
Top


creamiddag   01-02-2019

Creamiddag
Volgende week vrijdagmiddag starten we met de tweede sessie van de creamiddag. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen weer kiezen uit verschillende activiteiten waaraan zij mee kunnen doen. Om maar even een greep uit het aanbod te doen: tuinieren, koken, muziek, gitaarles, techniek etc. Heeft u een hobby/werk en lijkt het u leuk om ook kinderen hiervoor te enthousiasmeren, geef het dan aan ons door! U kunt dan denken aan b.v.: metselen, vissen, drama, toneel, programmeren, fotografie etc. Voorwaarde is wel dat u zes aaneengesloten vrijdagmiddagen (13.30-14.45 uur)beschikbaar bent.
Top


Contactavond   01-02-2019

Contactavond
Vorige week maandag zijn de uitnodigingen voor de contactavond via de mail verstuurd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met de school. We zullen er dan voor zorgen dat u alsnog een uitnodiging ontvangt. Vanaf afgelopen maandag hangt de planning bij/op de deur van de klassen. Mocht u willen ruilen, dan kunt u deze lijst gebruiken om een ouder te vinden.
Top


topschakers   01-02-2019

Topschakers
Afgelopen woensdag hebben Matthijs, Nathan en Frank uit groep 8 meegedaan aan de schaakwedstrijden in Hardenberg. De jongens zijn eerste geworden in de poule en mogen door naar de regionale rondes in Hengelo. Frank had de beste score van het toernooi en mag zich met trots de schoolschaakkampioen noemen van de gemeente Hardenberg. Super gedaan!
Top


School en kerkdienst    31-01-2019

Op zondag 10 februari houden we onze jaarlijkse scholendienst. De dienst vindt dit jaar plaats in ‘De Immanuelkerk ’ locatie Kerkstraat 7. De dienst begint om 9.30 uur en het thema is: 'Kijken zonder ogen" U bent samen met uw kind(eren) van harte uitgenodigd.
Top


Vacatures Klankbordgroep    31-01-2019

Komend schooljaar ontstaan er vacatures binnen onze klankbordgroep. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe mensen. Wilt u drie keer per jaar bij elkaar komen om met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid? Wilt u een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad, waarbij het gezamenlijk belang de ontwikkeling van de kinderen is? Dan is de ouderklankbordgroep wellicht iets voor u.
Heeft u belangstelling, stuur dan een mail naar info@deregenboogdedemsvaart.nl
Top


Schoolfruitprogramma   31-01-2019

Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt er aan elk kind in de ochtendpauze fruit verstrekt. Behalve drinken hoeft u dus niets voor de betreffende ochtenden mee te geven. Mocht uw kind onderstaand fruit absoluut niet lusten, dan vragen we u een gezond alternatief mee te geven. Deze week ontvangt uw kind: Gele Meloen, Druiven, Appel.
Top


PBS Attentie! Attentie!   31-01-2019

Wij zijn dit seizoen al meer dan vijf jaar bezig met Positief Bezig op School (PBS)!
Ons eerste lustrum! Dit jaar gaan wij dit zeker nog vieren!

Om PBS op school nog meer zichtbaar te maken gaan wij een eigen PBS Yurls site opzetten. De link vindt u in de volgende Nieuwsboog en ook op de website.

Top