Klankbordgroep
De Regenboog heeft een OuderKlankbordGroep (OKG). De OKG bestaat
uit een aantal ouders en de directie van de Regenboog. De groep komt
drie á vier keer per schooljaar bijeen en wisselt met elkaar van gedachten
over de school, de ontwikkelingen en het beleid van de school. De OKG
adviseert de directie, het team en de Medezeggenschapsraad. De
ontwikkeling van de kinderen is hierbij het gezamenlijke belang. Sinds de
start van de OKG zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod
gekomen: Schoolreisjes ,Communicatieplan, Enquêtes onder de ouders en
kinderen, Continurooster, Veiligheid kleuterplein, SWPBS
Welke ouders zitten in de Ouderklankbordgroep: Ester Nanning,
Marjolein Dijkema, Nathalie Bakker, Janneke van Wezel,
Ellen Mastenbroek, Nanda Smit, Dianne Voerman, Andrea van Dijk en
Iris Gras.