Geen ouders in de school

Helaas mogen wij u nog niet verwelkomen in de school. Heeft u een dringende vraag, neem dan via de telefoon of mail contact op met de leerkracht van uw kind.