Wanneer naar school of thuisblijven?

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kinderen met klachten thuisblijven?

In de volgende situaties blijven kinderen 0 t/m 12 jaar thuis:

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.

Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.
Kinderen die een nauw contact zijn van iemand met COVID-19. Kinderen die terugkomen uit een hoogrisicogebied

Kinderen van 4 t/m 12 jaar (primair onderwijs)

Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of andere klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn kinderen die: af en toe hoesten;

bekende chronische luchtwegklachten hebben;
bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.

Kinderen 4 tot en met 12 jaar beslisboom

Let op! Kind ernstig ziek? → Verwijs naar de huisarts. Er is een dringend advies om te testen. Iedereen blijft thuis.
Zie voor kinderen die niet getest worden 'Wat als het kind met klachten niet getest wordt’.

Voor meer informatie verwijs ik u naar: https://lci.rivm.nl/langdurig- neusverkouden-kinderen