Letterfeest Drive-in

Wat zijn we trots op de kinderen van groep 3 (en ook op alle andere kinderen natuurlijk )!

Een half jaar geleden kenden ze nog maar een paar letters. Inmiddels kennen ze alle letters!
De laatste letters hebben ze bij het thuisonderwijs geleerd. Wat knap! Dat willen de juffen van groep 3 niet ongemerkt voorbij laten gaan. Omdat het niet mogelijk is om een letterfeest op school te houden, is er voor de kinderen van groep 3 op woensdag 3 februari tussen 11.00 en 11.30 uur een Letterdrive-inn op school.

Zo willen we er toch nog een beetje een feestje van maken! We houden hierbij natuurlijk de maatregelen in acht.
De ouders van groep 3 krijgen hierover aanvullende informatie.

Juf Nicole, juf Lidy V, juf Christa, juf Ellen