Elke dag samen een stap verder, de missie van de Regenboog!


Bij basisschool de Regenboog bieden we kinderen een veilige plek waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze zich zo optimaal mogelijk en kleurrijk kunnen ontwikkelen. De zorg voor groepen leerlingen en daarbinnen de individuele leerling is ons uitgangspunt.
 
We geven onze leerlingen waardevolle ervaringen en herinneringen mee aan hun periode bij de Regenboog.  Door de creatieve middagen, de laatste schooldag en het afscheid in groep 8, de schoolreisjes en schoolkampen, culturele activiteiten en natuur- en milieu educatie geven we specifiek kleur aan onze school.
Daarbij vinden we onderstaande aspecten erg belangrijk en vindt u daarom ook terug in ons dagelijks onderwijs:


Thematisch werken

Kinderen onderzoeken, ondernemen, verwerken theorie  binnen het ‘vak’ wereldoriëntatie. Op de groepspagina's kunt u in beeld zien wat kinderen doen tijdens het thematisch werken.

Coöperatief leren

Kinderen werken samen, leren samen, nemen initiatief en helpen elkaar bij het uitvoeren van een leertaak.

SWPBS

School Wide Posive Behavior Support. We creëren een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Vanuit gezamenlijke waarden werken we gezamenlijk (de school, de kinderen en de ouders) aan een positief schoolklimaat.

Leerlingenzorg

De zorg voor onze leerlingen is groot. We kijken naar elk individu en schoolbreed waar (extra) ‘zorg’ nodig is.  En, dit is niet alleen zorg voor kinderen die aan de onderkant uitvallen, maar ook voor kinderen die hoog (of meer-) begaafd zijn. De inzet van onze intern begeleiders, remedial teacher en ambulant begeleider (extern) zijn van grote waarde binnen de leerlingenzorg. We werken binnen onze leerlingenzorg ook nauw samen met de GGD afdeling Jeugdzorg en IJsselgroep.

Buitenschoolse activiteiten

Van sportieve activiteiten tot typeles, van logopedie tot gitaarles. Als school bieden we ook mogelijkheden buiten schooltijd. We zoeken hierbij altijd naar interessanten samenwerkingen in de omgeving.

Wilt u meer weten over deze of andere speerpunten van de school? In de Schoolgids kunt u alles uitgebreid nalezen. Ook het meerjarenplan van onze school kunt u lezen in het schoolplan 2015-2019.