Wetenschap en techniek
Wetenschap en techniek wordt steeds belangrijker is de 21e eeuw. Daarom steunt het KWTO scholen die hier mee aan de slag gaan. Onze school heeft subsidie gekregen van KWTO, Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost. KWTO stimuleert scholen aan de slag te gaan met Onderzoekend en Ontwerpend leren. Bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) voeren leerlingen onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw. Binnen onze school doen wij middels het thematisch werken bij de wereld oriënterende vakken al een beroep op deze 21e -eeuwse vaardigheden bij kinderen. De toegekende subsidie gaan we inzetten om het thematisch werken te verdiepen en techniek een vast onderdeel te maken van ons onderwijsaanbod.