Nieuwe leden voor Klankbordgroep
Afgelopen jaar hebben de volgende leden afscheid genomen van de Klankbordgroep: Else de Ronde, Joyce Bredenoort en Marielle Mijnheer. Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet.  Jolanda Otter heeft haar termijn met een jaar verlengd. Aangezien de KBG over vertegenwoordigd was, ontstonden er niet drie, maar twee vacatures. In de Nieuwsboog voor de zomervakantie heb ik voor de invulling van deze vacatures een oproep  geplaatst in de Nieuwsboog. In totaal hebben zich vier ouders aangemeld. Na overleg met deze ouders is besloten dat Erik Menzo en Ageeth Jansen zitting nemen in KBG. Zij zullen bij de eerst volgende KBG vergadering aanwezig zijn.