Voorlichting Ouderportaal ParnasSys gaat niet door!
De voorlichtingsavond op 14 januari aanstaande over ParnasSys gaat wegens geringe belangstelling niet door.