Rabobank Coöperatie weken #VVS
Op donderdagavond 17 november werden de cheques van de Coöperatie weken #VVS uitgereikt in ‘De Trefkoele’ te Dalfsen. De Rabobank stelde maar liefst een bedrag van € 100.000 beschikbaar voor diverse maatschappelijke projecten. Rabobankleden konden hun stem uitbrengen op deze projecten. Aan de hand van een verdeelsleutel kregen alle projecten een x bedrag uitgereikt. Naast deze stemmingronde werden er ook bonusprijzen uitgedeeld in de categorieën 'versterking winkelgebieden', 'herbestemming agrarische gebouwen' en een creativiteitsprijs. De stemming heeft de Regenboog een bedrag van € 1.384,41 opgeleverd! Alle stemmers hartelijk dank. In de categorie ‘creativiteit’ hadden we een gedeelde 1e plaats en mochten we een bedrag van € 4.000,- in ontvangst nemen. Een fantastisch eindresultaat dat ten gunste komt aan de herinrichting van het plein. In het bijzonder willen wij Esther Stokkelaar, Esmeralda Dorgelo en Sandra Engels danken voor hun inzet bij deze actie.