Inspectiebezoek
Op vrijdag 10 februari bezoekt de onderwijsinspectie onze school. Het betreft een nieuwe vorm van toezicht, een zogenaamd verificatieonderzoek. Onze school is hiervoor als pilot school aangewezen. Dit bezoek omvat o.m. vier klassenbezoeken, een gesprek met directie en intern begeleider, gesprek met 5 á 6 leerlingen en een feedback gesprek met het team.