Rapporten meenemen
Nog niet alle kinderen hebben hun rapport ingeleverd. Wilt u ervoor zorgen dat het rapport z.s.m. (liefst volgende week) op school wordt ingeleverd?