Continurooster
Afgelopen maandag zijn de reacties die binnen zijn gekomen op het continurooster besproken in de MR vergadering. Op een enkele reactie na geven deze ouders aan tevreden te zijn over het ingevoerde rooster. Deze reacties zullen ook tijdens de jaarvergadering van het team op 28 juni worden besproken. Mochten de aandachtspunten aanleiding geven tot kleine aanpassingen, dan zult u hierover worden geïnformeerd.