Avond4daagse
Dinsdag 13 juni gaat de Avond4daagse weer van start. Ook dit jaar hebben weer veel leerlingen zich opgegeven voor, dit gezellige & sportieve evenement. Wil uw kind alsnog meedoen, dan kunt u hem of haar nog aanmelden via de organisatie Stichting Dedemsvaart Loopt. www.dedemsvaartloopt.nl Hieronder een aantal belangrijke zaken met betrekking tot de Avondvierdaagse: We verzamelen iedere avond op school om 17.45 en eindigen weer op school (behalve vrijdag). Let op! Op vrijdag verzamelt de 10 kilometer om 17.15 op school. Op vrijdag is het eindpunt de Baron!! Bent u begeleider van een groep? Haal dan het startbewijs en de route op bij de OuderActiviteitenCommissie. De OAC is elke avond aanwezig in school, hier kunnen de vaste begeleiders een mapje komen halen. In dit mapje zit het startbewijs, regels, routes, leerlingenlijst en telefoonnummers.  De 10-kilometerlopers starten eerst. Daarna starten de lopers van de 5-kilometerwandeling.  De routes stan op onze site bij www.dedemsvaartloopt.nl . Ze worden ook op school op het raam geplakt.   Onderweg krijgen de kinderen een glaasje ranja met wat lekkers namens de OuderActiviteitenCommissie. Dit jaar zullen we alle avonden in onze schoolshirt lopen. Het zou leuk zijn als de begeleiders ook iets geels dragen. De shirtjes moeten na de laatste avond van de Avondvierdaagse weer ‘vies’ worden ingeleverd.  De laatste avond is de gebruikelijke feestelijke intocht door het centrum. De medailles worden dit jaar ook weer op het korfbalveld uitgedeeld. REGELS EN AFSPRAKEN NAMENS ORGANISATIE AVOND4DAAGSE! Op onze school hebben we regels vastgesteld, waaraan wij vinden dat de kinderen zich moeten houden. Dit is ook het dringende verzoek van de organisatie. We gebruiken gewone, vriendelijke taal, We laten de planten en struiken groeien en bloeien, We lopen fijn met elkaar over de paden en stoepen, We zingen leuke avondvierdaagse liedjes, We laten iedereen zien dat we trots zijn op de Regenboog door ons goed te gedragen. Een grote mond laten we thuis, wij praten netjes en beleefd. Lukt dit niet dan zijn er consequenties: Na 2x waarschuwen, is de avondvierdaagse voorbij. We bellen naar de ouders en/of verzorgers, om uw zoon of dochter op te halen van school. Vanaf dit moment wordt er niet meer mee gelopen met school, einde avond4daagse!! We hopen op een mooie en gezellige wandelweek! PS: De T-shirts graag inleveren op maandag bij eigen leerkracht.