Goed gedrag op het plein
We lopen rustig naar en van het schoolplein. We blijven op ons eigen plein. Als samenspelen kan, doen we dat. We houden ons aan de spelafspraken. We houden ons de schoolpleinafspraken. We zijn zuinig op het speelgoed en ruimen alles samen op, op de plaats waar het hoort. We eten ons fruit op. Al het afval gooien we in de afvalbak.