Kamp groep 8
Vanmorgen is groep 8 op kamp gegaan naar Ameland. Als begeleiding gaan mee: Juf Anita, juf Leni, juf Anita, juf Frida, juf Nicole, en juf Liset. Op vrijdagavond 29 september hoopt groep 8 rond 19:00u weer terug te zijn bij school. We willen alvast alle ouders die de kinderen naar en van Holwerd vervoeren hartelijk bedanken voor het rijden en we hopen dat groep 8 een heel leuk, gezellig en zonnig kamp heeft. Denkt u nog even aan de betaling van het kamp, in het geval u dit nog niet hebt voldaan?