Vakantierooster 2014-2015
De GMR heeft het vakantierooster voor het volgende schooljaar vastgesteld. Dit rooster is in samenwerking met Arcade (openbaar onderwijs), Voortgezet onderwijs en Katholiek onderwijs tot stand gekomen. Grosso modo komen de vakantiedagen overeen. Herfstvakantie                               11 t/m 19 oktober Kerstvakantie                                20 dec. t/m 4 jan. Voorjaarsvakantie                        21 febr. t/m 1 maart; Pasen                                             3 t/m 6 april Koningsdag                                   27 april Meivakantie/hemelvaart            2 t/m 15 mei Pinksteren                                    25 en 26 mei Zomervakantie                            4 juli t/m 16 augustus