School en kerkdienst (herhaling)
Op zondag 11 februari houden we onze jaarlijkse scholendienst. De dienst vindt dit jaar plaats in ‘De Graankorrel’ locatie ‘Het Vechtdal college’. De dienst begint om 9.30 uur en het thema is: ‘Doe je mee’ n.a.v. Marcus 3: 13-19. U bent samen met uw kind(eren) van harte uitgenodigd.