Oegandees kinderkoor
Oegandees kinderkoor ​​​​​​​Wat was het vorige week dinsdag een leuke dag. Je maakt het namelijk niet vaak mee dat je met leeftijdsgenoten uit Oeganda kunt spelen, dansen, musiceren en kletsen. Een leuke ervaring voor ons en voor de kinderen. Natuurlijk draaide het niet alleen om deze culturele uitwisseling, er werd ook geld ingezameld voor een nieuwe slaapzaal, medicijnen, lesmaterialen etc. De kinderen en leerkrachten hebben de afgelopen weken geld bijeen gebracht, vanuit de o.a.c. is er ook een bedrag van € 100,- beschikbaar gesteld. Zodoende konden wij een enveloppe aanbieden met een bedrag van € 200,-. De verkoop van spulletjes heeft maar liefst een bedrag opgebracht van € 1300,-Een prachtig resultaat waarmee in Oeganda mooie dingen kunnen worden gerealiseerd.