​Groepsplannen en handelingsplannen
Ook dit jaar leggen we de zorg aan de kinderen vast in groepsoverzichten en groepsplannen. Deze plannen worden handelingsgericht beschreven. De leerkrachten van vorig jaar hebben de groepsoverzichten verzorgd, de huidige leerkrachten schrijven het groepsplan. In de groepsoverzichten worden de pedagogische en didactische ondersteuningsbehoeften beschreven van ieder kind. Hoe staat het kind ervoor, welke punten signaleert de leerkracht uit observaties, welke talenten heeft het kind, wat heeft het kind nodig op leerstofgebied en op sociaal-emotioneel gebied. Dit geeft een praktisch overzicht voor de aandachtverdeling voor alle kinderen binnen een groep. Vanuit de groepsoverzichten worden in de groepsplannen beschreven welke doelen we per vakgebied (rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen) voor de kinderen nastreven in een komende periode. De kinderen worden schematisch ingedeeld in subgroepen (basisgroep, kinderen met extra zorg/ ondersteuning, plusgroep, kinderen die werken op een eigen leerlijn, kinderen die een jaargroep hoger werken, kinderen die naar de Plusgroep van het samenwerkingsverband gaan). Er worden enkel nog nieuwe (individuele) handelingsplannen gemaakt voor kinderen die een zgn. ‘arrangement’ hebben en/of een eigen leerlijn voor een bepaald vakgebied. Deze plannen worden meegegeven om door te lezen of door de leerkracht met u doorgesproken en dienen ondertekend worden. De extra zorg die uw kind geboden wordt, wordt toegelicht tijdens de spreekavonden en u kunt altijd een afspraak met de groepsleerkracht voor meer informatie of antwoorden op uw vragen. We blijven onze uiterste best doen om uw kind en alle andere kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen in het leerproces.