​Instroomgroep
De komende maanden stromen veel nieuwe leerlingen in groep 1 in. In tijden van leerlingenkrimp prijzen we ons dan ook gelukkig met dit gegeven. Om het onderwijs te kunnen blijven bieden waar wij voorstaan, starten we per 26 oktober met een instroomgroep. Juf Nadieh Mulder zal de nieuwe juf zijn in deze groep. Door deze instroomgroep kunnen we te grote kleutergroepen voorkomen. De ouders met kinderen uit de groepen 1 en 2 krijgen binnenkort een uitnodiging voor een ingelaste informatieavond. Tijdens deze avond hoort u meer over onze plannen.