GEZOCHT: Ouder voor PBS-team!
Positief gedrag speelt een belangrijke rol bij ieder kind en staat aan de basis voor een prettig pedagogisch klimaat. Daarbinnen zullen kinderen het naar hun zin hebben en beter presteren, maar ook de leerkracht die dit voor elkaar krijgt zal zich prettiger voelen. Dat wil niet zeggen dat negatief gedrag altijd omgebogen moet worden naar positief gedrag of dat negatief gedrag altijd genegeerd moet worden. Juist niet, want leerlingen moeten ook worden voorbereid op de maatschappij en daar zijn nu eenmaal consequenties aan bepaalde gedragingen verbonden. We hebben immers allemaal te maken met normen en waarden. Het is de rol van de ouders en de leerkrachten om de kinderen hierop te wijzen. Zolang er sprake is van respect en de ouder of leerkracht vooral uitlegt waarom bepaald gedrag niet gewenst is, zal dit veel meer effect hebben dan alleen het afkeuren en bestraffen van negatief gedrag. GEZOCHT ter versterking van het PBS-team:  EEN OUDER, die mee wil draaien in het PBS-team, bestaande uit de PBS coach, de directeur, de intern begeleider, 3 leerkrachten, de conciërge en 3 ouders. We vergaderen 1 x per maand, meestal in de middagpauze, op verschillende dagen. Op deze manier heb je de kans om mee te denken, mee te beslissen en ideeën aan te reiken om het welbevinden van de kinderen te vergroten. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Lidy Veltink: lidyveltink@hotmail.com