Het oefenen van de tafels: tips voor ouders!
Enkele weken geleden wezen we u op het belang van vlot de tafels kennen in de groepen 5 t/m 8. Veel kinderen blijven het nodig houden om geregeld te oefenen, anders zakt het weg en wordt het niet voldoende in het geheugen opgeslagen. Daardoor kosten veel sommen moeite, want in veel sommen (breuken, procenten) heb je het nodig om vlot de tafels te kennen. Wat is vlot? De regel is maximaal 20 seconden per tafel, als zij wordt opgezegd 'in uitgebreide vorm'. Dat wil zeggen als rij van tien sommen: 1 x 2 = 2, 2 x 2 = 4, 3 x 2 = 6, en zo door tot en met 10 x 2 = 20 Het tweede doel is om de tafels ook afzonderlijk geautomatiseerd te krijgen. Dus op elke keersom moet onmiddellijk het antwoord volgen. De norm bij de tafels door elkaar is twee seconden maximaal per som. Maar sneller is bij veel kinderen op den duur ook mogelijk. Wilt u bij uw kind nagaan hoe vlot hij/zij het beheerst? Mogelijk merkt u dat het zinvol is om opnieuw geregeld te gaan oefenen.