Rapport/Contactavonden
Op maandag 15 februari ontvangt uw kind het rapport. Een week later, op 23 en 25 februari, hebben we de verplichte contactavonden gepland. U wordt voor deze avond automatisch ingepland. Via Parnassys ontvangt bericht op welk moment u verwacht wordt. Mocht u op het ingeplande tijdstip niet kunnen, dan vragen wij u om met een andere ouder te ruilen. De overzichtslijsten hangen vanaf 15 februari bij of op de deur van de lokalen. Voor groep 8 zijn twee andere momenten gepland voor het bespreken van het schooladvies. De ouders hebben hiervan via de mail bericht gehad.