BSO
BSO “De Groene Helden” heeft onze school benaderd of er mogelijkheden zijn een groep te starten op onze school. Beide partijen hebben het e.e.a. uitgezocht en inmiddels is bekend dat er binnenkort met de opvang gestart gaat worden. Deze opvang zal zich in eerste instantie beperken tot de dinsdag van 15.30 -18.00 uur. Heeft u interesse, dan raad ik u aan eerst kennis te nemen van hun site. http://www.degroenehelden.nl/ De aanmelding verloopt niet via de school, wij stellen alleen de ruimte beschikbaar.