Vacature OuderKlankbordGroep
De doelstelling is om met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De Ouder Klankbord Groep heeft een adviserende rol richting directie, team, en medezeggenschapsraad. Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van de kinderen. De OKG komt minimaal 3x per schooljaar bij elkaar, indien er een dringende reden is, is het mogelijk om een extra vergadering te beleggen. U kunt ook gesprekpunten voor het overleg aan de leden van KBG meegeven. De namen van de leden vindt u op onze website. Inmiddels is bekend dat er twee vacatures zijn in de KBG. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u per omgaande reageren.