Adresmutaties  
Afgelopen vrijdag zijn de leerlingenlijsten verstuurd. Mocht u een fout constateren in de adreslijst, wilt u deze dan doorgeven aan ons? Dit kan via de schoolmail of via ParnasSys. Alvast bedankt voor uw medewerking.