Positief Bezig op School (PBS)


Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.

Op de Regenboog gebruiken we de term: Positief Bezig op School (PBS). W
e maken verwachtingen naar de kinderen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit systematisch.


Wat is het doel van PBS?

 

Enkele effecten van PBS:


Kernwaarden: 
 

Het team van de Regenboog heeft samen met de oudercommissies gekozen voor de kernwaarden: 
Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Respect en Vertrouwen

 

Gedicht

 
In deze school
hebben we plezier
leren we van elkaar
maken we fouten 
zeggen we sorry
vergeven we
beginnen we opnieuw
spreken we de waarheid
horen we bij elkaar
geven we elkaar kansen
en mag iedereen
zijn eigen kleur tonen

Borden

In en om de school hangen een aantal borden, waarop de kinderen gewenst gedrag kunnen zien en lezen: