‚ÄčLaatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Kosteloos materiaal gezocht voor knutselen in groep 1 en 2    17-11-2017

Voor ons thema Sinterklaas willen wij graag knutselen met kosteloos materiaal: lege, hoge vierkante, (schone) melkpakken, keuken- en closetrollen, lege boter bakjes, eierdozen enzovoort. Graag zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkrachten van groep 1 en 2.
Top


Activiteiten rondom Sinterklaas   17-11-2017

Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas weer aan in ons land.
Een spannende periode voor heel veel kinderen.
Dinsdag 5 december bezoekt de Sint onze school natuurlijk ook.

Omdat Sinterklaas niet alle kinderen van de school kan trakteren op cadeautjes, gaan de kinderen vanaf groep 5 lootjes trekken. Het is de bedoeling dat de kinderen voor maximaal 4 euro een cadeautje kopen en een surprise en een gedicht maken, zodat het voor alle kinderen feest is! Aanstaande maandag worden in deze groepen lootjes getrokken. Veel succes met de voorbereidingen!

Donderdag 30 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Ze mogen die dag allemaal een schoen meenemen van thuis.

Verder zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 dinsdagmiddag 5 december vrij zoals in de planning staat vermeld.

Top


PBS van de week   17-11-2017

Deze week herhalen we de afspraken over:
Les gang/trap (ook stemgebruik)
 • We lopen rustig en aan de rechterkant op de trap. 
 • We hangen onze jas en tas aan de kapstok (of leggen de tas in de bak). 
 • We praten met onze maatjesstem. 
 • We luisteren naar volwassenen. 
 • We houden rekening met elkaar. 
 • We gaan op tijd naar de plek waar we zijn moeten.

Top


Bibliotheek activiteiten   17-11-2017

De bibliotheek organiseert een aantal leuke activiteiten. 
 • Voorleesuurtje Dedemsvaart op donderdagmiddag.
  Jonge kinderen en hun ouders kunnen aanschuiven en meeluisteren naar mooie verhalen. Kinderen (en hun ouders) kunnen tijdens het hele uur aanschuiven en vervolgens zelf boekjes uitzoeken. Aanmelden is niet nodig.
 • Kinderworkshop LEDinsecten maken in de bibliotheken Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen en Slagharen in het kader van Nederland Leest junior (novembermaand) Thema: Robotica

Voor meer info, zie bijlages bij de Nieuwsboog van 17-11

Top


Informatieavond Vechtdalcollege op de Regenboog   17-11-2017

Op donderdagavond 23 november vindt er een informatieavond plaats van het Vechtdalcollege op onze school. Deze avond is bestemd voor zowel ouders als kinderen van groep 8. Aanvang 19:30 uur.
Wij ontvangen van veel VO scholen brochures over informatieavonden en opendagen. Van scholen buiten Dedemsvaart beperkt zich dit vaak tot een exemplaar. Mocht u/uw kind belangstelling hebben voor een school buiten Dedemsvaart, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven, zij zal dan deze brochure verstrekken. Hiermee voorkomen we veel overbodig kopieerwerk.
Op de websites van de VO scholen kunt u ook deze informatie terugvinden.
Top


Hoofdluis   17-11-2017

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Nu het weer kouder wordt en kinderen mutsen en sjaals meenemen, neemt de kans op verspreiding van hoofdluis toe.

Het is een misverstand dat luizen worden veroorzaakt door een slechte hygiëne. Luizen zitten juist graag op een schone hoofdhuid. Hoofdluis veroorzaakt jeuk. Vanwege het besmettingsgevaar is het belangrijk er iets aan te doen.

Hoe weet u of uw kind hoofdluis heeft?
 1. Controleer uw kind op hoofdluis.
 2. Gebruik hierbij bijvoorbeeld een speciale luizenkam (te koop bij apotheek, of drogist).
 3. Kam het haar van uw kind boven een wit vel papier, laken of wasbak. De luizen zitten vooral op warme plekjes, zoals achter de oren, in de nek en onder de pony. Luizen hebben een grijsblauwe kleur. Er kunnen ook druppelvormige witte stipjes in het haar zitten. Dat zijn de eitjes of de neten, die vastgekleefd zitten aan de haren (in tegenstelling tot roos, wat los zit).
Constateren we hoofdluis bij uw kind, dan wordt u door de leerkracht gebeld.
De ouders van de andere kinderen uit de groep worden middels een briefje hiervan op de hoogte gesteld. Er worden daarbij geen namen van kinderen genoemd. Na twee weken vindt er een her controle plaats van de hele klas.

Mocht u zelf hoofdluis bij uw kind ontdekken, behandel haar/hem alvorens naar school te sturen, hiermee voorkomen we besmetting
Top


OUD PAPIER   29-10-2017

Op maandag 30 oktober wordt de oud papier container op de parkeerplaats voor de school geplaatst. Daar kunt u uw oud papier tot vrijdag 3 november in deponeren.

Let op! De container wordt meestal rond de middag al opgehaald. Wilt u hiermee rekening houden?
Top


Omgekeerde oudergesprekken   27-09-2017

Dit jaar willen we net als vorig jaar ‘omgekeerde oudergesprekken’ voeren. Het is voor leerkrachten prettig om te weten hoe u uw kind ziet, hoe uw kind over school praat en welke wensen u heeft ten aanzien van dit schooljaar. In de bijlage vindt u een formulier die u digitaal in kunt vullen en kunt sturen naar de leerkracht van uw kind. (in de bijlage staan de mailadressen)Heeft u meer kinderen op school , dan graag voor ieder kind een formulier invullen.

Gisteren heeft ieder kind een papieren exemplaar ontvangen, omdat sommige ouders vinden dit prettiger om in te vullen. Onze voorkeur gaat uit naar digitaal invullen omdat de leerkracht het formulier dan gemakkelijker op kan slaan in het leerlingvolgsysteem. Wilt u dit formulier terugsturen of meegeven 2 dagen voordat u op de contactavond komt? Uiteraard is er ook gelegenheid naar het welbevinden van uw kind op school te informeren.

Samen maken we het onderwijs voor onze kinderen!
Top


Contactavond    27-09-2017

Op woensdag 4 en maandag 9 oktober vinden de verplichte contactavonden plaats. U heeft gisteren via de mail hiervoor een uitnodiging ontvangen. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, wilt u dan contact opnemen met de school? Als u beslist niet op de aangegeven tijd kunt, kunt u eventueel met een andere ouder ruilen. Dit dient u zelf te regelen. Wilt u de wijziging wel doorgeven aan de betreffende leerkracht(en)? De overzichtslijsten hangen vanaf woensdag 27 september bij de betreffende lokalen.
Top


Kamp groep 8    27-09-2017

Vanmorgen is groep 8 op kamp gegaan naar Ameland. Als begeleiding gaan mee: Juf Anita, juf Leni, juf Anita, juf Frida, juf Nicole, en juf Liset. Op vrijdagavond 29 september hoopt groep 8 rond 19:00u weer terug te zijn bij school. We willen alvast alle ouders die de kinderen naar en van Holwerd vervoeren hartelijk bedanken voor het rijden en we hopen dat groep 8 een heel leuk, gezellig en zonnig kamp heeft. Denkt u nog even aan de betaling van het kamp, in het geval u dit nog niet hebt voldaan?
Top


PBS   27-09-2017

Deze week gaan de PBS lessen over: Goed gedrag op de toiletten
 • We wassen onze handen na toiletgebruik.
 • We trekken door na gebruik.
 • We gunnen anderen hun privacy.
 • We gooien papieren handdoekjes in de afvalbak.
 • We melden het als er iets mis is.
 • We gebruiken het toilet op de juiste manier
 • We gebruiken de wc-kaartjes in de klas.
 • We gebruiken toiletpapier waarvoor het bedoeld is.
Top


Staking op 5 oktober   20-09-2017

Alle Chronoscholen sluiten op donderdag 5 oktober hun deuren. Mocht de minister toch tegemoetkomen aan het eisenpakket van de po raad en vakbonden, dan zal zij dit kenbaar moeten maken voor 28 september.
In dat geval zal de staking worden geannuleerd. Naar verwachting zal dit niet gebeuren. U moet dan ook rekening houden met de sluiting van de school op 5 oktober.

Binnenkort ontvangt u van Chrono een brief waarin tekst en uitleg wordt gegeven over de motieven van de staking. De verplichte contactavond van 5 oktober wordt verplaatst naar woensdag 4 oktober.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Top


Omzien naar elkaar   20-09-2017

Als er sprake is van langdurig ziekte, ziekenhuis opname, etc. in de familie, dan graag een mailtje naar freddy_de_boer@hotmail.com.
De OAC kan er dan aandacht aan besteden. Dit in het kader van om zien naar elkaar.
Top


Mailadressen personeel   20-09-2017

In het kader van de wet op de privacy gebruiken we vanaf dit schooljaar alleen nog de mailadressen van school. Mocht u in het bezit zijn van de privé mailadressen van leerkrachten, dan wil ik u vragen hier geen gebruik meer van te maken. De lijst met mailadressen is te vinden onder tabblad ‘contact’.
Top


Jaarkalender   20-09-2017

U kunt onze jaarkalender vinden op de schoolsite
Wilt u een papieren versie, dan kunt u aangeven.
Top


Studiedagen   20-09-2017

Op maandag 30 oktober vindt de eerste studiedag van dit nieuwe schooljaar plaats. Alle kinderen zijn die dag vrij. De andere twee studiedagen vinden plaats op de woensdagen 14 februari en 27 juni.
Noteer dus alvast in uw agenda.
Top


Goed gedrag op het plein   13-09-2017

 • We lopen rustig naar en van het schoolplein.
 • We blijven op ons eigen plein.
 • Als samenspelen kan, doen we dat.
 • We houden ons aan de spelafspraken.
 • We houden ons de schoolpleinafspraken.
 • We zijn zuinig op het speelgoed en ruimen alles samen op, op de plaats waar het hoort.
 • We eten ons fruit op.
 • Al het afval gooien we in de afvalbak.
Top


Informatieavond   13-09-2017

Op dinsdag 19 september houden we onze jaarlijkse informatieavond. Tijdens deze avond ontvangt u groepsspecifieke informatie van de leerkracht van uw kind. Ook dit jaar houden we twee sessies. U kunt dus op één avond twee groepen bezoeken.

De avond start om 19:30u, vanaf 19:15u is er koffie en thee.
19:30 - 20:15 Sessie 1
20:25 – 21:10 Sessie 2
We streven ernaar om uiterlijk 21:15 u af te sluiten.

Op de informatieavonden zullen er in de klas folders liggen van tijdschriften waarop u zich kunt abonneren.
Top


Even voorstellen   13-09-2017

Juf Nicole
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Nicole Kiewiet. Ik ben 26 jaar, getrouwd, woonachtig in Coevorden en moeder van een dochter van 1,5 jaar. Na een jaar op CBS de Marsweijde in Hardenberg te hebben gewerkt, mag ik dit schooljaar hier op school werken in groep 3a. Ik heb er erg veel zin in en de eerste week is mij al erg goed bevallen. Mocht er iets zijn, loop gerust even binnen. Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag.
Tot ziens!

Juf Liset
Ik ben Liset Hutten, ik ben 25 jaar, en woon in Gramsbergen. Dit is mijn 3e jaar dat ik werk voor Chrono, afgelopen jaar heb ik op de Vlinder in Heemse gewerkt, zowel in groep 1/2 als in groep 7. Dit jaar werk ik op maandag tot en met vrijdagochtend in groep 7 hier op school, ik heb er ontzettend veel zin in!
Top


Ouderbijdrage   13-09-2017

In oktober gaat de inning van de ouderbijdrage en schoolreisjes plaatsvinden. Mocht u geen machtiging hebben afgegeven dan verzoeken wij u ouderbijdrage voor 1 november 2017 over te maken op rekeningnummer St Vrienden van Scholen’ NL61RABO0111.67.23.41 de ouderbijdrage bedraagt € 40,- per kind per jaar. Stroomt uw kind na 1 januari in, dan bedraagt de ouderbijdrage € 25,-.
Top


Rapporten meenemen   13-09-2017

Nog niet alle kinderen hebben hun rapport ingeleverd. Wilt u ervoor zorgen dat het rapport z.s.m. op school wordt ingeleverd?
Top


Ouderhulp   13-09-2017

Bij de Nieuwsboog van 8 september is een formulier toegevoegd waarop u zich kunt aanmelden voor ouderhulp. Wij kunnen als schoolorganisatie niet zonder de hulp van ouders. Wij zijn dan ook blij dat ieder schooljaar zich weer veel ouders aanmelden om taken op school te verrichten. Omdat veel taken samen met andere ouders worden gedaan is het ook nog eens gezellig. Van harte bij u aanbevolen. Op deze lijst kunt u ook aangeven of u een keer voor een groep iets wilt vertellen over uw beroep of hobby. Dit past weer bij het thematisch werken, bij de wereldoriënterende vakken.
Top


Schoolkamp groep 8   13-09-2017

Van woensdag 27 t/m vrijdag 29 september vindt het schoolkamp van groep 8 plaats. Dit jaar gaan juf Leni, juf Anita, juf Frida, juf Nicole en juf Liset mee als begeleiders. Op de dagen dat deze juffen voor de klas staan zal, indien nodig, vervanging voor de groep geregeld worden.
Top


Gymrooster   04-09-2017

Gymnastiekrooster 2017 - 2018 Citadel

Dinsdag
09.30 - 10.30 groep 5 (Frida Dunnink
10.45 - 11.45 groep 7 (Liset Hutten)
12.45 - 13.45 groep 8a en 8b (Anita Peters en Leni Ploeg)
13.45 - 14.45 groep 3a en 3b (Ellen Olsman en Nicole Kiewiet)

Donderdag
08.30 - 09.30 groep 4 (José Holthuis)
09.30 - 10.30 groep 6 (Wendy Bleker)

De ouders van groep 3 kunnen hun kind bij de sporthal ophalen na de gym. De kinderen van groep 4 worden op donderdag om 8.30 uur verwacht bij de Citadel. 

Let op: a.s. dinsdag (5-9) zal groep 3 en 5 nog niet naar gymnastiek gaan i.v.m. de inloopochtend.
Top


Start van het schooljaar   04-09-2017

We willen u net als voorgaande jaren in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind, eens even de lesmethoden in te kijken en het nieuwe lokaal te bekijken. Dit zal plaatsvinden op dinsdagochtend 5 september van 8:30u tot 9:00u. U bent van harte welkom.
Top


Ouderhulp   04-09-2017


Bij de volgende Nieuwsboog wordt een formulier toegevoegd waarop u zich kunt aanmelden voor ouderhulp. Wij kunnen als schoolorganisatie niet zonder de hulp van ouders. Wij zijn dan ook blij dat ieder schooljaar zich weer veel ouders aanmelden om taken op school te verrichten. Omdat veel taken samen met andere ouders worden gedaan is het ook nog eens gezellig. Van harte bij u aanbevolen.
Op deze lijst kunt u ook aangeven of u een keer voor een groep iets wilt vertellen over uw beroep of hobby. Dit past weer bij het thematisch werken, bij de wereldoriënterende vakken.
Top


Luizencontrole   04-09-2017


Woensdag 6 september houden we de eerste luizencontrole. Willen de ouders die vorig schooljaar gecontroleerd hebben woensdag 6 september ook weer controleren? Ook als er nieuwe ouders zijn die willen luizenpluizen kunnen dan meehelpen. De leerlingenlijsten kunnen gehaald worden in de directiekamer.
Top


Tablet onderwijs in groep 4   04-09-2017


Dit schooljaar starten we ook met de invoering van de tablet in groep 4. Elk kind krijgt een eigen 7” inch tablet (Snappet). Op de tablet worden o.m. verwerkingsopdrachten gemaakt van rekenen en taal. In de eerste schoolweek krijgen de kinderen instructie, hoe het apparaat moet worden gebruikt.
Voor meer informatie: www.snappet.org
Top


De websitecommissie wenst u veel lees- en kijkplezier!   27-08-2017

De website is klaargemaakt voor het nieuwe schooljaar. Dit betekent onder andere dat er het nieuws van vorig jaar gearchiveerd, de fotoalbums verplaatst zijn en er nieuwe groepen aangemaakt zijn. Het is nu nog een beetje leeg, maar daar brengen de leerkrachten vast gauw verandering in! 

U kunt de activiteiten van uw kind(eren) in en om school volgen via de website, maar ook via de SchoolApp! Binnenkort ontvangt u van de leerkracht van uw kind(eren) een code waarmee u het groepsnieuws ook via de App kunt volgen. Meer over de SchoolApp leest u hier.

We wensen u veel plezier tijdens het schooljaar 2017-2018! 

Met vriendelijke groet,
De websitecommissie. 
Top


Verkleedkleren gezocht!    22-07-2017

Wilt u dan aan ons denken als u verkleedkleren heeft die uw kind niet meer past? We zijn op zoek naar complete, hele verkleedsetjes in de maten 110 t/m 140. Ook als u bijvoorbeeld een politiepet of iets dergelijks heeft maakt u ons daar heel blij mee. En we willen ook graag een 'Gekke dingen bak' maken voor het buitenspel. Heeft u iets wat we mogen gebruiken? Op dit moment zijn de kinderen bijvoorbeeld druk met het spelen met stukken regenpijp in de zandbak. Kinderen zijn hier zelf heel creatief in en wellicht heeft u nog iets liggen waar de kinderen mee kunnen experimenteren. De verkleedkleren en ander materiaal kunt u bij de leerkrachten van groep 1/2 inleveren. Dat mag uiteraard volgende week al, maar ook na de zomervakantie. Alvast hartelijk bedankt!
Top


Vakanties schooljaar 2017-2018   12-03-2017

Hierbij ontvangt u alvast een overzicht van de vakanties in schooljaar 2017-2018.

Herfstvakantie                  21-10 t/m 29-10
Kerstvakantie                   25-12 t/m 5-1
Voorjaarsvakantie           24-2 t/m 3-3
Pasen                                 30-3 t/m 2-4
Koningsdag                       27-apr
Meivakantie                     28-4 t/m 5-5
Hemelvaart                       10-5 en 11-5
Pinksteren                        21 mei
Lang weekend juni         18 en 19 juni
Zomervakantie                21-7 t/m 2 sept.
 
Top