Start van het schooljaar
Start van het schooljaar We willen u net als voorgaande jaren in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind, eens even de lesmethoden in te kijken en het nieuwe lokaal te bekijken. Dit zal plaatsvinden op woensdag 28 augustus van 8:30u tot 9:00u. U bent van harte welkom.