Luizencontrole
Luizencontrole Vrijdag 30 augustus houden we de eerste luizencontrole. Willen de ouders die vorig schooljaar gecontroleerd hebben vrijdag 30 augustus ook weer controleren? Ook als er nieuwe ouders zijn die willen luizenpluizen kunnen dan meehelpen. De leerlingenlijsten kunnen gehaald worden in de directiekamer.