Rijrichting rondom de school
Rijrichting Wij willen u vragen om nog weer even te denken aan de rijrichting rondom school. De geadviseerde rijrichting is: vanuit de Zwiersstraat naar de Ridderspoorstraat en vanuit de Krikkenstraat naar de Latyrussstraat Dit voorkomt grote opstoppingen en het bevordert een goede doorgang van auto’s en fietsen. Ook willen we u vragen om de doorgang van het hek aan de Ridderspoorstraat zoveel mogelijk vrij te houden. Denkt u er ook aan om niet langs de gele streep te parkeren? Alvast bedankt voor de medewerking.