Gebruik Chromebooks
Gebruik Chromebooks Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben ook de leerlingen van de groepen 5 en 6 een chromebook ontvangen. Hiermee werken alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 met een Chromebook. Het aanschaffen van Chromebooks is een grote uitgave voor de school en daarom is het belangrijk dat we hier goed en zorgvuldig mee omgaan. Elke leerling krijgt een “eigen” chromebook. Het “eigen” betekent dat steeds dezelfde chromebook wordt gebruikt, die meegaat naar de volgende klas. Hierdoor leren de leerlingen verantwoordelijkheid te dragen en ervoor te zorgen dat de apparatuur op de juiste wijze wordt behandeld. Als school zijn wij namelijk niet verzekerd voor schade, die is ontstaan door verwijtbaar en/of onzorgvuldig handelen van de kant van de leerling. Schade ontstaan door verwijtbaar en/of onzorgvuldig handelen zal daarom in alle redelijkheid worden verhaald op de/een ouder(s). Wellicht goed om dit thuis met uw kind te bespreken. Zo hopen we dat de Chromebooks het leren voor de leerlingen plezieriger zal maken en het gebruik ervan zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons onderwijs.