Programma BOUW!
Start BOUW! Het leesinterventieprogramma BOUW! voor leerlingen uit de groepen 2 t/m 4 start in week 37. Dit programma is een preventieve aanpak om de problemen met leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie effectief terug te dringen. Alleen leerlingen waarbij het lezen moeizaam op gang komt, komen in aanmerking voor dit programma. De betreffende ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht.