Informatie/ kennismakinsavond
Informatie/kennismakingsavond Jaarlijks organiseren wij een informatieavond voor ouders. Afgelopen schooljaar hebben we de huidige opzet met het team besproken en ook ter sprake gebracht in de ouderklankbord groep. Dit heeft ons doen besluiten dit schooljaar(als proef) de informatieavond anders vorm te geven. De informatieavond ‘nieuwe stijl’ zal meer in het teken staan van ontmoeten en kennismaken. De klassen zijn tussen 19.30 – 21.00 uur vrij toegankelijk. In de klassen zijn de leerkrachten van uw kind aanwezig en liggen er informatiefolders over de betreffende groep. Onder het genot van een kopje koffie/thee kunt u in gesprek en is er ruimte om vragen te stellen.