IKC informatie
Organisatorische informatie – IKC (integraal kindcentrum) Zoals u weet zijn Chrono en Welluswijs een samenwerkingsverband aangegaan. Doel van deze samenwerking is in eerste instantie de koppeling van opvang en onderwijs beter te organiseren door deze vanuit een gezamenlijke inhoudelijke visie vorm te gaan geven. Daarbij stellen we vanuit één gezamenlijk organisatiebelang het gezin en kind centraal. Een goede samenwerking tussen opvang en onderwijs versterkt immers het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Kindcentrum De Regenboog met peuterspeelzaal en bso binnen de school is een mooi voorbeeld van intensivering van de samenwerking. Er is vlak voor de zomervakantie een groot overleg geweest met alle teamleden opvang en onderwijs waarbij we hebben kunnen concluderen dat de visie op het kind overeen komt. Een IKC-werkgroep gaat de komende periode aan de slag met het vormgeven van enkele speerpunten voortkomend uit dit overleg. Praktische afstemmingspunten die op dit moment al gezamenlijk opgepakt worden zijn: sinterklaas, kerstwandeling, en de fotograaf. Zodra hier meer over te vertellen is, informeren wij u hierover.