Juf Liset
Juf Liset Na een periode van licht herstel, is er afgelopen week een terugval geweest. Naar aanleiding hiervan is haar medicatie aangepast. Afgaande op de bevindingen van de specialist zal haar herstel nog minimaal zes weken duren. Ook langs deze weg wensen wij Liset een voorspoedig herstel.