Vrijwillige contactmoment
Vrijwillige contactmoment Op donderdag 12 december houden we onze eerste vrijwillige contactmoment. Zijn er zaken die u nog met de leerkracht wilt bespreken, geef u dan op. De opgave verloopt op dezelfde wijze als bij de driehoeksgesprekken nl. via het ouderportal. Deze kunt u vinden op onze website www.deregenboogdedemsvaart.nl onder ‘Voor ouders’. Aangezien de ouders met kinderen uit groep 8 net op gesprek zijn geweest, geldt dit contactmoment niet voor hun. Wilt u zoveel mogelijk aansluiten bij de reeds opgegeven ouder? Opgave kan van 2 t/m 8 december. Het is niet mogelijk om u via de mail aan te melden