invalwerk
Invalwerk Voor een aantal ouders is onze collega Willemiek Bosma nog een onbekende. Juf Willemiek zit in de A(inval) pool van Chrono en vervangt op de vrijdagochtend de uren van juf Liset in groep 7. Mocht zij op de vrijdagmiddag geen ander invalwerk hebben, dan vervult zij andere taken bij ons op school. Juf Dorieke staat op de vrijdagmiddag voor groep 7.