Kerstviering
Kerstviering Het lijkt nog een hele tijd te duren, maar de voorbereidingen voor de kerstviering zijn al in volle gang. Dit jaar houden we een kerstwandeling door de wijk voor het hele gezin. Tijdens de wandeling worden diverse scenes van het kerstevangelie uitgebeeld door leerlingen uit groep 8. Nu zijn we nog op zoek naar kerstkleding voor de verschillende scenes. Heeft u nog een mantel(wijzen), herderskleding, een engelengewaad en een (blauw) gewaad voor Maria, dan zijn wij geïnteresseerd. Wellicht kunnen wij dit overnemen of lenen. Ik hoor het graag.