ParnasSys
 In het ouderportaal kunt op dit moment het onderdeel toetsen niet bekijken. Na de kerstvakantie worden namelijk de uitslagen van de Cito toetsen weer ingevoerd in Parnassys. Zodra dit is afgerond wordt het onderdeel toetsen weer open gesteld. U ontvangt hierover via de Nieuwsboog bericht.