Verhuisdagen
Na de voorjaarsvakantie 24 februari starten we op de ochtenden met een nieuwe instroomgroep. Deze groep start met 8 kinderen, juf Lisanne zal deze groep lesgeven. In eerste instantie zou deze groep tegenover de directiekamer worden gestationeerd, bij nader inzien kiezen we ervoor om de allerjongsten hier niet te plaatsen. De instroomgroep start nu in het lokaal van juf Gea (lokaal L). Juf Gea zal met haar kleuters intrek nemen in het lokaal tegenover de directiekamer( lokaal J). Dit vraagt een grotere verhuizing dan wij in eerste instantie voor ogen hadden. Beide lokalen moeten (opnieuw) ingericht worden. Dit vraagt tijd en aandacht. Aangezien de onderbouw in zijn totaliteit nog ruim boven de ondergrens van de te geven lesuren zit, hebben we besloten de groepen 1 en 2 op donderdag 13 en vrijdagochtend 14 februari vrij te geven. Op deze wijze kunnen we alles tiptop voor de voorjaarsvakantie in orde maken.