Personeelswissel
Soms is het in het belang van de groep en de leerkracht dat er halverwege het schooljaar een personeelswissel moet plaatsvinden in een groep. Natuurlijk doen we dit niet zomaar, daar is een zorgvuldige afweging aan vooraf gegaan, waarbij verschillende belangen zijn afgewogen. Een van de oorzaken om nu te wisselen is het langdurige integratietraject van juf Liset en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven. Na overleg in het managementteam en collega’s, is de MR hierover geïnformeerd. Per ingang van maandag 20 januari zal de volgende wisseling plaatsvinden.

Groep 3
Maandag t/m woensdag meester Rik
Op de maandagochtend is juf Nicole in de groep aanwezig.
donderdag en vrijdagochtend juf Christa
Groep 6
Maandag t/m donderdag juf Sjanien
vrijdagochtend juf Leni/ vrijdagmiddag juf Dorieke
Groep 7
Maandag, donderdag en vrijdagmiddag juf Leni
Dinsdag, woensdag en vrijdagochtend juf Nicole
Groep 8 Maandag t/m donderdag juf Anita
Vrijdag juf Willemiek

In een tijd met leerkrachten tekorten kan ik helaas geen garantie geven voor een lange termijn oplossing. Dit betekent dan ook dat na de voorjaarsvakantie er wijzigingen zullen plaatsvinden. Het streven is om dezelfde gezichten voor de klas te houden. Een wijziging zal voornamelijk bestaan uit het aantal dagen dat een collega werkt en de dagen waarop.