Staking 30 en 31 januari?
De twee grootste onderwijsvakbonden hebben 30 en 31 januari uitgeroepen tot stakingsdagen. Zij zijn van mening dat de salariskloof tussen primair- en voortgezet onderwijs gedicht moet worden en dat er structureel middelen ter beschikking moeten worden gesteld om het leraren tekort aan te pakken. Aangezien elke werknemer het recht heeft om te staken, bestaat de kans dat uw kind(eren) die dag(en) geen les krijgt. Binnen Chrono is afgesproken dat uiterlijk vrijdag 17 januari de leerkracht moet aangeven of hij/zij gebruik gaat maken hem/haar stakingsrecht. U wordt volgende week vrijdag door mij geïnformeerd welke groepen ‘dicht’ zijn.