staking 30 en 31 januari?? (vervolg)
De twee grootste onderwijsvakbonden hebben 30 en 31 januari uitgeroepen tot stakingsdagen. Zij zijn van mening dat de salariskloof tussen primair- en voortgezet onderwijs gedicht moet worden en dat er structureel middelen ter beschikking moeten worden gesteld om het leraren tekort aan te pakken. Wij zien ook de noodzaak van een structurele oplossing voor de problemen in het basisonderwijs. De meerderheid van het team vindt echter dat een staking op dit moment niet het geschikte middel is dit onder de aandacht te brengen. Onze school blijft dan ook op 30 en 31 januari gewoon open. We zitten nog wel te denken aan publieksvriendelijke actie, mocht hier meer duidelijkheid over zijn, dan wordt u in de volgende Nieuwsboog hierover geïnformeerd.