contactmoment (herhaling)
Op donderdag 6 en dinsdag 11 februari vinden de verplichte oudergesprekken plaats. Ditmaal worden deze gehouden zonder kinderen. U kunt zich, evenals de vorige keer, middels onze website hiervoor inschrijven. Vanaf maandag 27 januari wordt de planning zicht baar op de site. Hebben wij uw opgave voor maandag 3 februari niet ontvangen, dan wordt u door ons ingepland en ontvangt u daarover bericht. Bent u gescheiden dan wil ik u verzoeken, indien mogelijk, samen als ouders bij het gesprek aanwezig te zijn. Mocht dit geen optie zijn, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren), er zal dan een extra afspraak voor u worden ingepland. Veel succes. P.s. Lukt het inplannen niet , dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren), zij/hij zal u dan inplannen. Mocht u niet eerder gebruik hebben gemaakt van de digitale contactplanner, dan kunt u om een stappenplan vragen bij de directie.