typelessen
Dit schooljaar zijn we begonnen met typles op school. Aangezien het een overgangsjaar betreft nemen de meeste kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 hier aan deel. Vanaf volgend schooljaar worden de typlessen alleen aangeboden in groep 6. Naast het eenmalig oefenen op school, moeten kinderen ook thuis oefenen. Wij hopen dan ook dat elk deelnemende kind aan het einde van het schooljaar een typdiploma in ontvangst mag nemen. We zien echter dat de verschillen in het aantal gemaakte lessen erg groot is. Om goed te leren typen is regelmatig oefenen nodig. Een vast moment een halfuurtje typen werkt vaak het best, het moet nl. geen strijd worden uw kind te laten typen.